Onthulling gedenkbord van stuw Dalmsholter waterleiding

DALMSHOLTE – Op woensdagmiddag 14 mei onthult dagelijks bestuurslid Bartus Jonkman van het waterschap samen met de familie Pauw het gedenkbord bij de stuw in de Dalmsholter waterleiding. Het gedenkbord is gerealiseerd op verzoek van de familie Pauw. Zij hadden het waterschap hierom gevraagd omdat de heer Antoon Frederik Pauw (1900 – 1987) zich vanaf 1927 uitzonderlijk heeft ingezet om in Dalmsholte de waterhuishouding te verbeteren.

Daarmee gaf hij ook een aanzet voor de oprichting in 1944 van het waterschap Dalmsholte. Alle reden voor het waterschap om de stuw in de Dalmsholter waterleiding ter hoogte van Aeroclub Dalmsholte naar hem te vernoemen en daarmee zijn pionierswerk uit het verleden levend te houden.

De heer Pauw kwam in 1927 in het gebied wonen, na aankoop van een boerderij (13 ha) aan de Vilstersedijk. Dit ondanks zijn vermoeden dat de landerijen regelmatig onder water stonden. Dit leidde hij af uit de grassoort. Zijn vermoeden bleek juist: er was regelmatig veel wateroverlast.
Hij nam hiertegen diverse maatregelen zoals het graven van een diepe sloot en de aanschaf van een windmolen. Pauw stimuleerde de aanleg van elektriciteit door de IJsselcentrale, een langdurig proces. De olielampen en kaarsen werden opgeborgen. Nu er elektriciteit aanwezig was schafte hij en vijzel aan om zijn land droog te houden. Maar het gebied van Dalmsholte had nog steeds last van wateroverlast.
Voor Pauw was het duidelijk: er moest een waterschap komen. Er werden vergaderingen belegd. Veel mensen waren tegen, vooral vanwege de kosten. Het besluit viel om een eerste bestuur te vormen met daarin grootgrondbezitters en voorstanders Baron van Dedem en de graaf van Rechteren. Ook werden mensen in het bestuur gevraagd die nog niet zo enthousiast waren. Een slimme zet want later werden zij grote voorstanders. Dit alles leidde uiteindelijk tot de oprichting van het waterschap Dalmsholte in 1944, één van de voorlopers van het Waterschap Groot Salland.

Artikel delen: