Magazine “We verdienen het! – over de economie van het dorp”

Magazine “We verdienen het! – over de economie van het dorp”

VILSTEREN – Economie is in 2014 veel meer dan productie, consumptie en geldstromen. In dorpen staan burgers op die het heft in eigen hand nemen. Lokale zorginitiatieven zijn in opkomst. Het lokaal produceren van energie zet de markt op z’n kop. Duurzaamheid is plots een trend waar geld mee te verdienen valt. Kortom: er gebeurt van alles in Overijssel. Om hier op in te spelen heeft Stimuland het eenmalige magazine “We verdienen het! – over de economie van het dorp” uitgebracht. Dit magazine geeft een nieuwe kijk op lokale economie en de verbondenheid van mensen.

Sociaal kapitaal en verbondenheid met omgeving
Via het magazine wil Stimuland haar kennis en ervaring delen met burgers en overheden en hen stimuleren om samen de schouders onder burgerinitiatieven te (blijven) zetten. Volgens Stimuland is het sociaal kapitaal van een gemeenschap en de verbondenheid met de omgeving tegenwoordig van doorslaggevende waarde voor de economie van het dorp. Maar welke factoren bepalen dan de economie van het dorp? Dat hangt onder andere van het type dorp af. In het magazine komen de vier verschillende typen dorpen aan bod. Evenals bedrijvigheid en werkgelegenheid, nieuwe verdienmodellen en de demografische opbouw in Overijssel; belangrijke factoren die volgens Stimuland de economische vitaliteit van een dorp of gebied bepalen.

Aansprekende voorbeelden
In het magazine wordt de kracht van Overijssel verwoord als ‘burgerkracht 2.0’. Onder deze noemer komen verschillende (economische) vormen van burgerparticipatie aan bod waaronder gezamenlijk ondernemen vanuit een coöperatie, collectief particulier ondernemerschap en crowdfunding. Ook komen succesvolle burgerinitiatieven in het magazine aan het woord. Zo vertelt Duurzaam Hoonhorst over de plannen om zorgwoningen voor ouderen te realiseren in het dorp en ging Stimuland op bezoek bij huidige en toekomstige bewoners van aardehuizen in Olst. In het magazine komt onder andere ook de verwevenheid tussen Zuivelfabriek Rouveen en de lokale gemeenschap aan bod, evenals ondernemende jongeren met een eigen jeugdhonk in Kloosterhaar en het creëren van nieuwe werkgelegenheid door duurzaamheidsacties van Duurzaam Ommerkanaal.

Eerste exemplaar voor oud-directeur Stimuland
Het magazine laat zien dat de economie van het dorp tegenwoordig vooral gaat over wederkerigheid en initiatieven van onderop. Op vrijdag 20 juni kreeg oud-directeur Bart Jaspers Faijer van Stimuland tijdens zijn afscheidsreceptie het eerste exemplaar van het magazine uitgereikt.

Geïnteresseerden die een exemplaar van het magazine willen ontvangen, kunnen een mailtje sturen naar info@stimuland.nl.

 

Artikel delen: