Lang zult u wonen: Langer zelfstandig blijven wonen

DALFSEN – De gemeente Dalfsen is aangesloten bij Lang zult u wonen. Dit project is erop gericht om mensen langer thuis te laten wonen, waarbij ze nu al nadenken over woningaanpassingen. In de komende periode organiseert Dalfsen een aantal activiteiten voor Lang zult u wonen.

Op 28 augustus zijn er twee bijeenkomsten voor de bouwbranche. Aannemers, installateurs en bouwmarkten, maar ook vrijwilligers worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over het project lang zult u wonen. De eerste bijeenkomst is ’s middags van 15.00- 16.30 uur en de bijeenkomst ’s avonds is van 19.30 – 21.00. Beiden worden georganiseerd in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen. Aanmelden voor een van de bijeenkomsten kan door een mailtje te sturen naar lzuw@dalfsen.nl.

Binnenkort worden in de kernen Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen informatiemarkten georganiseerd waarbij inwoners van Dalfsen in contact kunnen komen met ‘de bouwwereld.’ Op de informatiemarkten laten verschillende bouwbedrijven zien wat de mogelijkheden zijn om mensen langer thuis te laten wonen. De data voor de informatiemarkten worden nog bekend gemaakt.

Huisbezoeken door vrijwilligers
Inwoners kunnen van persoonlijk advies van geschoolde vrijwilligers worden voorzien. ‘Hoe zit het met mijn huis? Wat kan ik verbeteren?’ Vragen die in een gesprek met een getrainde vrijwilliger worden beantwoord. Voor de huisbezoeken is een checklist beschikbaar. Deze checklist nemen de vrijwilligers mee als ze op huisbezoek gaan. Ze kunnen de checklist samen met de bewoners nalopen en zo het huis checken.

Stimuleringsmaatregel
Met een stimuleringsregel ontvangen inwoners onder bepaalde condities een financiële tegemoetkoming in de kosten van de woningaanpassing. In tegenstelling tot de rest van de campagne LZUW is deze stimuleringsmaatregel niet specifiek gericht op particuliere woningeigenaren. Dit houdt concreet in dat de stimuleringsmaatregel ook beschikbaar is voor huurders.
• De stimuleringsmaatregel loopt van 1 september 2014 tot 1 september 2015;
• De stimuleringsmaatregel is toegankelijk voor alle 60 plussers in de gemeente Dalfsen;
• De stimuleringsmaatregel geldt voor een bestaande woning. Nieuw te bouwen woningen of woningen die opgeleverd worden na 1 september 2014 komen hiervoor niet in aanmerking;
• Inwoners mogen de aanpassingen of zelf aanbrengen of door een geregistreerd aannemer laten uitvoeren;
• Er wordt 50% van het bedrag vergoed tot maximaal €1500. Wanneer de aanpassingen uitgevoerd worden door een professional, vallen de arbeidsuren ook onder de stimuleringsmaatregel;
• De stimuleringsmaatregel is ook toegankelijk voor VvE’s. Daarvoor geldt al het bovenstaande met uitzondering van de maximale hoogte van het bedrag. Voor een VvE geldt dat 50% van het bedrag vergoed wordt tot maximaal € 7500. Verder geldt dat er per VvE/woongebouw één aanvraag mag worden ingediend.

 

Artikel delen: