Rabatten wat zijn dit?

Rabatten wat zijn dit?

DALFSEN – Rabatten wat zijn dit voor sloten en waar dienden ze voor.  Een rabattenbos werd aangelegd, hoofdzakelijk in natte gebieden om inplant van bossen mogelijk te maken. In een nat gebied werden, afhankelijk hoe nat het er was, op onderlinge afstand van enkele meters lange greppels gegraven om te zorgen voor afwatering. De uitgegraven grond kwam tussen de greppels te liggen en daardoor ontstond er een lichte verhoging die droog genoeg was om bomen in te planten. De strook tussen de greppels worden rabatten genoemd. In de gemeente Dalfsen komen op verschillende plaatsen rabattenbossen voor, oa op de Horte, maar ook in het Sterrebosch en aan de Bergerallee, maar ook elders in de gemeente. Op bijgaande foto’s ziet u de rabatbossen.
Soortgelijke greppels werden er gegraven om woeste grond te ontginnen, maar dan noemt men het “ontginningsgreppels” en die werden door de volgende greppel weer gedicht. Dit ging als volgt. Woeste grond, veelal heide, oude dennenbossen , boomstronken en dergelijke moesten opgeruimd worden om landbouwgrond te doen ontstaan. Tientallen arbeiders groeven met schoppen lange greppels en de bovenlaag afval van de strook wat naast de greppel lag werd er in geschoven en afgedekt met zand van de bovenlaag van de volgende greppel. Daardoor ontstond er telkens weer een volgende greppel die weer werd gedicht met de bovenlaag van de strook er naast en zodoende werden hele oude bospercelen, heidevelden en woeste grond handmatig omgezet naar landbouwgronden. Zie het als een vorm van heel diep en breed spitten, de bovenste grondlaag die de humus bevat werd voor de laatste afdeklaag bewaard.
WvdV

Foto's 3
Rabatten wat zijn dit?
Rabatten wat zijn dit?
Artikel delen: