Onderzoek zaalaccommodaties Dalfsen

DALFSEN – Beste lezers van Dalfsennet en de nieuwsbrief Stichting Sportraad Dalfsen een vraag:  Ons bereiken diverse signalen van verenigingen en sporters dat de beschikbare zaalaccommodatie in de Trefkoele+ te wensen overlaat.

Zoals bekend heeft de Sportraad er in 2014 voor gepleit de gymzaal aan de Molendijk nog minimaal één jaar open te houden omdat er nu al sprake is van ondercapaciteit in de Trefkoele+. De Sportraad inventariseert via dit onderzoek of en in welke mate er een tekort is aan beschikbare zaalruimte in Dalfsen.

Dit behoefte onderzoek stelt de Sportraad in staat om een goed advies te geven aan de gemeenteraad Dalfsen met oog op de voorgenomen sluiting van de gymzaal aan de Molendijk in Dalfsen. Uw medewerking is daarbij van groot belang. U vindt het onderzoek op sportpanel.nl

Artikel delen: