Toch permanente bewoning recreatiewoningen Stoevinghe Heino??

STOEVINGHE – HEINO – De gemeente Raalte wil permanente bewoning van de recreatiewoningen in de Stoevinghe onder Heino toestaan. Althans dat lijkt de uitkomst van de gehouden raadsvergadering maandag in Raalte.
Het zou gaan om 89 woningen die nu al ten onrechte permanent worden bewoond, als we de verslagen mogen geloven. Al tientallen jaren strijden de bezitters van recreatiewoningen in dit gebied om permanente bewoning. Het lijkt er op dat goedkoop verkregen woningen, nu ineens veel meer waard gaat worden ten koste van een eens zo prachtig recreatiegebied, dit tot teleurstelling van hen die hier willen blijven recreëren en hun recreatiebestemming blijven houden.
Al deze probleem lopen al uit de periode dat het gebied nog behoorde tot de gemeente Dalfsen, die permanente bewoning niet wilde toestaan, maar het handhaven voor zich uitschoof omdat het gebied toch over ging naar de gemeente Heino. In de loop de jaren werden steeds meer woningen permanent bewoond, verbouwd en uitgebreid om er te kunnen wonen, met of zonder bouwvergunning. Na de herindeling met de gemeente Raalte die aanvankelijk ook wilde overgaan tot handhaving leek het eind van de definitieve bewoning in zicht, maar die kwam op tegenstand felle te staan met een aantal bewoners en stelde daarna zelfs voor om toch permanente woning toe te staan tegen de wens van de Provincie in. In 2013 tot was de Raad van State het niet mee eens met de gemeente Raalte en vernietigde de permanente woonbestemming. Toch lijkt het er op dat de gemeente Raalte alsnog de permanente woonbestemming voor dit gebied wil laten gelden voor 89 reeds permanent bewoonde recreatiewoningen, ten koste van hen die hier een recreatiewoning bezitten en vermindering van hun recreatiegenot voor lief moeten nemen. Tientallen jaren zwakke beleidsvoering zijn het gevolg van deze lang lopende problemen die eigenlijk geen problemen waard zijn als de woningen gebruikt worden waar ze voor zijn gebouwd.
Ingezonden bericht.

Artikel delen: