Nederlandse jagersverenigingen gaan nauwer samenwerken

In januari hebben de Koninklijke Jagersvereniging en de Nederlandse Vereniging voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel van de twee verenigingen is om de positie van de Nederlandse jagers en hun rol in het Nederlandse buitengebied nog beter op de kaart te zetten bij politiek en publiek. De twee jagersverenigingen in Nederland vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 90% van de Nederlandse jagers. Beide verenigingen organiseerden in de maanden december en januari al een eerste gezamenlijke actie onder hun leden. Het betrof een tientjesactie om gelden te verzamelen voor een grootscheepse, gezamenlijke campagne voor het behoud van de jacht in Nederland. De te voeren campagne wordt afgestemd op basis van het hiervoor beschikbare budget. In de toekomst zal de samenwerking bestaan uit het gezamenlijk afgeven van standpunten en visies op belangrijke dossiers als ganzen en ganzenbeheer, het nulstandbeleid wilde zwijnen en de nieuwe Natuurwet.

De Koninklijke Jagersvereniging behartigt de belangen van jagers en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met het verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging, communicatie en ledenservice.

De voormalige Boerenjagersvereniging is een landelijke belangenorganisatie Het is een sterk groeiende organisatie van circa 3800 leden. Het ledenbestand bestaat uit boeren, jagers, buitenmensen en natuurbeheerders. Mensen die dagelijks in de praktijk te maken hebben met het werk op het gebied van jacht, grondbeheer en wildschadebestrijding. De organisatie bestaat uit een landelijk netwerk van werkonderdelen, ondergebracht in 10 regio’s, die worden aangestuurd vanuit een landelijk bestuur.

bron: Koninklijke Jagersvereniging en NOJG

Artikel delen: