Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen

DALFSEN – Nieuw algemeen bestuur Waterschap Groot Salland bekend.

Het Centraal Stembureau maakte maandagochtend 23 maart de definitieve uitslag bekend van de waterschapsverkiezingen bij Waterschap Groot Salland. Dit leverde ten opzichte van de voorlopige uitslag geen verrassingen op.

Geen hertelling nodig
Tijdens de zitting van het Centraal Stembureau maakte de heer R. Riedstra bezwaar tegen de uitslag en verzocht om een hertelling van ten minste de stemmen van het stembureau in Colmschate. Het Centraal Stembureau heeft vastgesteld dat het niet meetellen van een blanco en een ongeldig stembiljet in het betreffende stembureau, zoals de heer Riedstra heeft geconstateerd, de verkiezingsuitslag niet beïnvloedt. Er kon daarom niet worden ingegaan op het verzoek tot hertelling. De voorzitter van het stembureau, dijkgraaf Herman Dijk, dankte de heer Riedstra voor zijn opmerkzaamheid en eerlijke wijze van handelen. “Democratie is een groot goed, daar moeten we naar handelen.”

Coalitie-onderhandelingen
Ten opzichte van de voorlopige verkiezingsuitslag, die op donderdag 19 maart al bekend werd gemaakt, is er niets veranderd in de zetelverdeling. Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag staat op de website van Waterschap Groot Salland, inclusief het aantal stemmen per kandidaat. Als lijsttrekker van de grootste partij heeft Hans de Jong van Water Natuurlijk inmiddels het initiatief genomen om alle partijen, inclusief de vertegenwoordigers van de geborgde fracties, bij elkaar te brengen om over het vervolg te spreken. De coalitie-onderhandelingen gaan daarmee direct van start.

Beëdiging
De gekozen bestuurders worden donderdag 26 maart geïnstalleerd en beëdigd tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur. Belangstellenden zijn van harte welkom om 14:00 uur op het hoofdkantoor van het Waterschap Groot Salland in Zwolle, om deze gebeurtenis bij te wonen.

Gekozen bestuurders
Water Natuurlijk
De heer J.F. de Jong, Zwolle
Mevrouw M.F. Wichard, Kampen
De heer P. de Noord, Deventer
Mevrouw P.E. de Groot, Zwolle
De heer L.G. Hinnen, Wijhe

Christen Democratisch Appèl (CDA)
De heer H. Oegema, Dalfsen
De heer H.G.A. Holtmaat, Mariënheem
De heer T.J. Kingma, Zwolle

ChristenUnie
De heer K.H. Odink, Nieuwleusen
De heer A. Bouwmeester, Rouveen
De heer J. Keegstra, Zwolle

VVD
De heer G.B. Nijhuis, Ommen
Mevrouw L.F. van der Klei-Westerhof, Kampen

Sallandse Gemeentebelangen
De heer G.H. Smeenk, Diepenveen
De heer R.G.J. Holtmaat, Raalte

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
De heer J. Visscher, Rouveen

Algemene Waterschapspartij
Mevrouw F. le Clercq-Westhuis, Zwolle

Categorie ‘Ongebouwd’
De heer J. Dunnink, Rouveen
De heer R. Freriks, Luttenberg
Mevrouw I.M. Lagas-Meijer, Vinkenbuurt
De heer W. Limburg, IJsselmuiden

Categorie ‘Bedrijfsgebouwd’
De heer J. Oggel, Deventer
De heer B. Breunissen, Raalte
De heer J.P.H.M. Pierey, Deventer

Categorie ‘Natuur’
De heer H. Hengeveld, Deventer

Foto 1
Artikel delen: