Gratis proefles weerbaarheid kinderen

Gratis proefles weerbaarheid kinderen

DALFSEN – 25 september kunnen kinderen van 10 tot en met 13 jaar gratis deelnemen aan een proefles weerbaarheid in Dalfsen. Door de proefles kunnen zowel de kinderen als de ouders kennismaken met weerbaarheid en het belang hiervan voor het kind.

WAT IS WEERBAARHEID?
Weerbaarheid is het op een respectvolle manier durven opkomen voor jezelf. Het belangrijkste hierbij is het hebben van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Aangezien de maatschappij steeds harder en individualistischer wordt, scholen meer prestatiegericht zijn en pesten nog steeds toeneemt, is het zeer van belang dat kinderen dergelijke weerbaarheid ontwikkelen.

WAAROM PSYCHO-FYSIEK?
De training wordt gegeven door Jaleesa Kodden, Toegepast Psycholoog en Psycho-Fysiek weerbaarheidstrainer. De weerbaarheidslessen zijn psycho-fysiek. Dit houdt in dat door het toepassen van bewegingsactiviteiten en zelfverdedigingstechnieken kinderen op een speelse manier hun mentale doelen gaan nastreven. Kinderen leren immers het beste door te doen. Onderwerpen die onder andere naar voren komen in de weerbaarheidstraining zijn; zelfvertrouwen, gevoelens en grenzen (h)erkennen, lichaamshouding en stemgebruik, trots zijn op jezelf en het ervaren van de eigen kracht.

START WEERBAARHEIDSTRAINING DALFSEN
Het start 9 oktober in Dalfsen met een psycho-fysieke weerbaarheidstraining van 10 lessen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaleesa Kodden;

E-mail: info@movemental.nu

Artikel delen:
Foto 1