Beheer en onderhoud Vecht 10 jaar bij waterschappen - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Beheer en onderhoud Vecht 10 jaar bij waterschappen

VECHTDAL – Op 1 september 2015 is het 10 jaar geleden dat de waterschappen Vechtstromen en Groot Salland het beheer en onderhoud van de Vecht overnamen van Rijkswaterstaat.
In deze periode zijn er veel projecten uitgevoerd om van de Vecht steeds meer een veilige halfnatuurlijke laaglandrivier te maken. Een rivier die inmiddels ook nog eens goed bevaarbaar is met extra sluizen voor de kleinere pleziervaart. De projecten worden grotendeels uitgevoerd vanuit het programma Ruimte voor de Vecht, waarvan de provincie Overijssel regisseur is.

Samenwerken
Gezamenlijk werken we aan een metamorfose van het Vechtdalgebied. De resultaten van deze 10 jaar laten zien hoe water en ruimtelijke inrichting door een goede samenwerking nu met elkaar verweven zijn. In het veranderende klimaat hebben we steeds vaker te maken met hoosbuien, afgewisseld met langdurige droge perioden en dit kan leiden tot overlast. Water heeft ruimte nodig en door water de ruimte te geven, kunnen we wateroverlast maar ook droogte tegengaan en vergroten we de waterveiligheid in het Vechtdal.

Terug en vooruit
Groot Salland heeft onder andere van kilometers oevers de stenen verwijderd en nevengeulen gegraven bij de stuwen Vechterweerd en Vilsteren. Ook verbeteren we de bevaarbaarheid in het gebied door sluizen aan te leggen en te renoveren. Waterschap Vechtstromen maakte al werk van het Vechtpark in Hardenberg. Er wordt gewerkt aan een nevengeul bij de camping Koeksebelt in Ommen en ook het traject Hardenberg-Junne krijgt nog een metamorfose. Bij het project Rheezermaten wordt de rivier weer langer en krijgen we nog meer kronkels in de Vecht.
Voor de toekomst staan met name maatregelen op stapel voor waterveiligheid, natuur en om de recreant meer te laten genieten van de mooie Vecht. Denk aan uitzichtpunten, fiets/wandelpaden en recreatieondernemers die arrangementen ontwikkelen voor beleving en verblijf langs de Vecht.
We vieren nu 10 jaar beheer van de Vecht, maar werken graag samen verder met vele partners en omwonenden om de Vecht nog mooier en veiliger te maken.

Artikel delen: