Ondersteuning in de kosten voor uw kind

DALFSEN – Financiële bijdrage voor kinderen van ouders met kleine beurs. Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dat betekent in veel gevallen dat u extra kosten maakt voor uw kind. Voor gezinnen die moeten rondkomen van een uitkering of laag inkomen zijn die kosten moeilijk te dragen. Daarom heeft de gemeente Dalfsen een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Als u kinderen heeft in de leeftijd van 2 tot 18 jaar kunt u een bijdrage vragen voor een aantal kosten. Daarbij kunt u denken aan een zwemabonnement, een noodzakelijke laptop voor als uw kind naar de middelbare school gaat, de kosten voor een schoolreisje, sportkleding en dergelijke. De gemeente betaalt maximaal € 400,00 per kind per jaar.

Op dit moment werkt de gemeente aan de kindercadeaubon. Dit is een bon die u kunt besteden bij diverse winkels in de gemeente Dalfsen. De voorwaarde is dat de besteding van deze cadeaubon volledig ten goede komt aan uw kind. Dat betekent dat u de bonnen van de gekochte spullen een jaar lang moet bewaren. De gemeente controleert dat namelijk steekproefsgewijs.

De Regeling heeft een inkomens- en vermogensgrens. Heeft u vragen over deze regelingen? Of wilt u gebruik maken van deze tegemoetkoming in de kosten van uw kind? Dan kunt u contact opnemen met de bijstandsconsulenten van de gemeente Dalfsen. Dat kan via het algemene nummer 140529 of via de mail wwb@dalfsen.nl

Artikel delen: