Japanse Duizendknoop een bedreiging in Dalfsen

Japanse Duizendknoop een bedreiging in Dalfsen

STERREBOS – Japanse Duizendknoop is een grote plant langs de Sterrebosweg. Hij heeft zich door de werkzaamheden aan de Sterrebosweg sterk uitgebreid. Het is een soort die erg groeikrachtig is en voor problemen zorgt. Doordat hij van nature niet in NL voorkomt heeft hij geen natuurlijke vijanden. Wortels gaan zeker 3 meter de grond in en zijn dus niet weg te krijgen in bos. Verder verspreiding voorkomen is noodzaak! Vandaag zag ik deze foto in het rapport.
Waarom is de Japanse duizendknoop een bedreiging?
De afgelopen jaren is de Japanse duizendknoop extreem invasief gebleken. De plant voelt zich op veel verschillende bodemtypes thuis. Over het algemeen gedijt de plant op een bodem met een pH-waarde tussen de 4,5 en 7,4 (dobrowolski & stannard, 2004). daar waar de duizendknoop opduikt breidt hij zich vegetatief zeer sterk uit. Per jaar produceert de plant gemiddeld 12-15 kg biomassa per m2. (Becker 2007) de plant loopt vroeg uit, kent een snelle lentegroei en vormt daarbij een gesloten bladerdek, waardoor de overige vegetatie overgroeid en op den duur verdrongen wordt. Met name wanneer de duizendknoop binnendringt in het ecosysteem van beek- en rivieroevers, zal dit een negatief effect hebben op de inheemse beplanting. In gebieden waar de Japanse duizendknoop overheerst is het aantal gewervelde en ongewervelde dieren lager dan in gebieden waar natuurlijke soorten bepalend zijn (Gerber et al. 2008).

 

Met name op oevers is de aanwezigheid van Japanse duizendknoop problematisch te noemen. In Engeland heeft de duizendknoop op oevers ecosystemen voor vis en ander wild vernietigd. Ook worden de mogelijkheden voor recreatie beperkt. de duizendknoop zorgt ervoor dat de oevers eroderen. De wortels houden de bodem namelijk niet vast. smalle waterwegen, waar bijvoorbeeld zalm voorkomt, slippen daardoor dicht. natuurlijke oeverbeplanting wordt overwoekerd en vernietigd door deze plant. Dit zorgt ervoor dat er minder voedsel voor diersoorten is (KIngCounty). naast ecologische schade kan er ook materiële schade ontstaan.

 

Zo kan duizendknoop grote schade veroorzaken aan funderingen, verharding, infrastructuur, rioleringen en drainagebuizen (Beerling 1991; Kelly et al. 2008). de soort weet zwakke plekken in asfalt, beton of metselwerk te vinden en kan hier zelfs door heen breken. (Environment Consulting 2011). Ook kan de plant problemen opleveren op dijken, oevers en andere taluds doordat de grasvegetatie, die de grond vasthoudt, wegvalt en er met name in de winter kans op erosie ontstaat, doordat er geen wortels meer zijn die de bovenste grondlaag vasthouden. Een vegetatie die geheel uit duizendknoop bestaat kan de stabiliteit van oevers van watergangen in gevaar brengen (Beringen 2010).

 

In het zuidwesten van Duitsland komt de Japanse duizendknoop veelvuldig voor op rivieroevers. Hier komen jaarlijks overstromingen voor. de stroom van de rivier wordt gestuurd door middel van stenen muren aan beide zijden van de rivier. de duizendknoop ondermijnd met haar wortels de funderingen van deze muren, waardoor deze instabiel worden. Bij een overstroming spoelt de grond onder de muren weg waardoor deze instorten. de jaarlijkse kosten om deze funderingen te herstellen zijn volgens Reinhardt et al (2003) berekent op 3.5-10.5 miljoen euro. Het bestrijden van de plant kost jaarlijks 5.9-6.6 miljoen euro. de kosten om de rivieroevers te versterken liggen tussen de 12.3-21.2 miljoen euro. dit betreft alleen nog maar het zuidwesten Duitsland.

Ingezonden door Kristianne van der Put
In Engeland moet een stel noodgedwongen hun huis, ter waarde van £300.000 afbreken, nadat de Japanse duizendknoop hun huis binnengedrongen was. Het stel: Matthew Jones en zijn verloofde sue Banks zagen de waarde van hun woning dalen van £300.000 naar £50.000, als gevolg van de schade. de duizendknoop had zich verspreid langs de muren, en was via de vloer en de plinten opgeschoten Wat ooit hun droomhuis was, stond nu op instorten. Het huis kan alleen verkocht worden als het huis afgebroken, en de grond eronder tot een diepte van 3 meter verwijderd wordt. Toen het stel het twee jaar geleden huis kocht was er niets dat duidde op de aanwezigheid van de plant. Zonder dat ze het merkten groeide de plant op het naast gelegen stuk grond. Langzaam kroop de plant over de erfafscheiding en domineerde het gazon, voordat het zich toegang verschafte tot het huis. Volgens experts is de enige manier om de Japanse duizendknoop te verwijderen, de afbraak van het huis. doordat men niet heeft kunnen achterhalen wie de plant op het naastgelegen perceel heeft aangebracht, moet het stel zelf voor alle kosten opdraaien. Zie ook Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Japanse_duizendknoop

Lees ook dit.

 

Ingezonden door Kristianne van der Put, deskundige in de plantenwereld.

Een vraag aan Kristianne: Heeft het te maken met de samenstelling van de grondstoffen verwerkt in de Sterrebosweg?

Antw.: Nee deze plant komt in alle substraten voor. De plant stond al langs het sterrenbos. Door de werkzaamheden, grond op en neer schuiven, zijn de planten gestekt en verspreid. In bv Engeland zou een bedrijf daar hele grote boetes voor krijgen.
Ik vrees voor de mensen die net hun vijver hebben dichtgegooid.

 

Artikel delen:
Foto's 2
Japanse Duizendknoop een bedreiging in Dalfsen