Zeldzame plant en insect gevonden bij Berkum

BERKUM – Zeldzame plant en insect gevonden in de Struinwaard. In de Struinwaard, een natuurgebied tegen Berkum aan, blijkt de zeldzame plant lange ereprijs weer te groeien. Ook de bandheidelibel, een zeldzame libel, is gesignaleerd. Dit is onder andere het resultaat van duurzaam beheer van Landschap Overijssel.

De Struinwaard is een bijzonder gebiedje in de uiterwaarden van Berkum langs de Vecht. Dit gebied is op een natuurlijke manier ingericht en Landschap Overijssel houdt daar in haar beheer rekening mee. ‘We maaien later en bemesten de grond niet. Hierdoor krijgen kruiden meer kans om zich uit te zetten en te groeien. En een kruidenrijke vegetatie trekt weer vlinders en insecten aan,’ vertelt Kristian van Oene, beheerder. Dankzij dit natuurlijke beheer zijn de bandheidelibel en de Lange Ereprijs weer terug in dit waterrijke gebied.

En dat is bijzonder want zowel de lange ereprijs als de bandheidelibel staan op de rode lijst in Nederland. Dat betekent dat ze zeldzaam zijn. Struinwaard is een ideaal gebied voor deze plant en libel. De lange ereprijs groeit namelijk graag op natte, matig voedselrijke grond aan rivieroevers. En de bandheidelibel gedijt goed rond waterpartijen als beekjes, plasjes en sloten. Voor wandelaars is Struinwaard een prachtige plek om letterlijk te struinen, je mag hier van de paden af. Voor de kinderen is er een speciaal kinderpad.

Waardevol Overijssel
Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt de natuur en het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar. In haar eigen 54 natuurterreinen, maar ook bij en met ruim 3.000 grondeigenaren. Dit doet zij samen met ruim 9.500 donateurs, bijna 50 Overijsselse bedrijfsvrienden en ruim 7.000 vrijwilligers. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven op www.landschapoverijssel.nl.

Artikel delen: