Programmabegroting 2016-2019 Gemeente Dalfsen

DALFSEN – Voor u ligt de programmabegroting 2016-2019. Het is de tweede programmabegroting in de raadsperiode 2014-2018. Het bestuursprogramma, met daarin de bestuurlijke speerpunten van gemeenteraad, coalitie en het college van burgemeester en wethouders, ligt aan de basis van deze begroting. De programma-indeling is ten opzichte van de vorige begroting niet gewijzigd. Bij de programma’s wordt beschreven, naast eventuele belangrijke ontwikkelingen, wat we willen bereiken, wat we ervoor gaan doen en wat het mag kosten. Door middel van de eerste en tweede bestuursrapportage en de jaarrekening informeren wij u over de uitvoering van alle prestaties.

 

lees hier verder.

Artikel delen: