Tamme beschouwingen raad Dalfsen

Tamme beschouwingen raad Dalfsen

DALFSEN – De Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad zijn maandagavond begonnen en gaan donderdagavond verder. Het politieke hoogtepunt bij de jaarlijkse begroting werd voor niet-insiders een weinig aantrekkelijke avond. Op http://www.tvdalfsen.nl/laatste-videos staat een samenvatting.

Ondanks de door burgemeester Noten nog met nadruk aangegeven mogelijkheid voor de raadsleden om elkaar te bevragen, gebeurde dit slechts eenmaal heel voorzichtig, toen de PvdA aan de VVD vroeg wat die bedoelde met de vraag wat de komst van vluchtelingen voor Dalfsen zou betekenen. Maar tot iets van discussie kwam het ook hier niet. De meest kritische noten kwamen nog van coalitiepartij CDA die B&W te weinig ambitie verweet. De PvdA vond nog dat het armoedebeleid er karig afkwam en dat er weinig te zien is van Dalfser vluchtelingenopvang. Burgemeester Noten antwoordde dat vluchtelingenopvang alleen kon vanaf 600 mensen en dat B&W dat teveel voor Dalfsen vonden. Daarom proberen B&W het nu in de regio aan te pakken. “Het is een verduveld moeilijk onderwerp”, aldus de burgemeester.

De avond werd verder grotendeels gevuld met tamelijk algemene opmerkingen, vragen en antwoorden en de nodige technische terminologie. De oppositie nam niet de gelegenheid zich stevig te profileren. De meest opvallende en concrete zaken ziet u in genoemde samenvatting. Daarbij gaat het veel over de vluchtelingen en verder over de bibliotheek, struinpaden, aan elektrische fietsen aangepaste fietspaden, de onveilige Beatrixlaan, N377 en N340, de bevaarbaarheid van de Vecht, het niet verhogen van de afvalstoffenheffing en zorgen over het winkelbestand in Lemelerveld.

Foto 1
Artikel delen: