Oecumenische viering

Oecumenische viering in de Week van Gebed voor Eenheid
Zaterdagavond 16 januari is er een oecumenische viering in de RK Kerk te Hoonhorst om 19.00 uur. Het is de inleiding op de Week van Gebed voor de Eenheid.
Thema van de dienst is ‘Het woord is aan jou’. Het landelijk thema is dit jaar aangeboden en voorbereid door christenen uit Letland.
Voorgangers zijn Ds T. Keuning en Pastor J. Butti.  Muzikale medewerking wordt verleend door het Gemengd Koor uit Hoonhorst. De collecte is bestemd voor Stichting Wij Willen Helpen www.wijwillenhelpen.nl

Deze dienst is de start van de oecumenische week van Gebed voor de Eenheid. Ook dit jaar zijn er vieringen georganiseerd in de diverse kerken die meedoen  in de Raad van Kerken te Dalfsen.
Alle vieringen beginnen om 19.00 uur en zullen het karakter van een vesper hebben. Maandag 18 en dinsdag 19 januari in de Ned. Geref. Kerk, Polhaarweg te Dalfsen.
Woensdag 20 januari in de RK Kerk te Dalfsen.
Donderdag 21 januari in de Protestantse Kerk te Oudleusen.
Vrijdag 22 januari in het Kruispunt, Brethouwerstraat te Dalfsen.
Van harte welkom!
Raad van Kerken te Dalfsen

Artikel delen: