Baron en baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Baron en baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds

DALFSEN  – Op deze foto is duidelijk te zien hoe rommelig het voorplein er nu uitziet door de ietwat vreemde vorm van de boompjes. Het Baron en baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds heeft het behaagd Den Berg een bijdrage te geven van 2500 euro voor het vervangen van de rozen op het voorplein naar rozen met de rode kleur uit het familiewapen. Op 20 januari wordt deze bijdrage officieel uitgereikt. Het College van Regenten is daar zeer verheugd over en zal met drie regenten op 20 januari aanwezig zijn in de Roskam te Gorssel.

In 1483 is er al sprake van ‘het goet De Berch’.
De huidige havezate dateert uit 1703. Deze werd door aankoop in 1703 door luitenant-kolonel Willem-Jan baron van Dedem in eigendom verkregen en is sindsdien in zijn geslacht gebleven. Hij liet het oude huis afbreken en herbouwde havezate Den Berg in zijn huidige vorm. De naam Den Berg komt reeds in de 14e eeuw voor en is vermoedelijk ontleend aan de heuvelreeks die het goed van oost naar west doorsnijdt. Voor het huis ligt een fraai plein met een monumentale toegangspoort. De tuin is aangelegd in 1740 naar ontwerp van Samuel van Beinum, wiens ontwerpkaart nog op het huis te zien is. Boom voor boom staat daar de tuinaanleg en het uitgebreide lanenstelsel om het huis heen aangegeven.

De havezate Den Berg is in 1703 gebouwd door Willem Jan baron van Dedem en Gerbrecht van Deelen en is sindsdien onafgebroken door vererving in de familie van Dedem behouden. Sinds 10 december 1983 zijn havezate, inboedel, collectie en schilderijen eigendom van de Van Dedem-Den Berg Stichting. De laatste van Dedem die het huis in direct eigendom had, Mr Alexander van Dedem, had geen kinderen. Om het geheel voor het nageslacht te bewaren heeft hij zijn bezit ondergebracht in een Stichting, die bij zijn dood op 10 december 1983 werd opgericht. Zijn neven en nicht van Dedem benoemde hij als direct als eerste leden van het College van Regenten.
Deze Stichting wordt bestuurd door een College van Regenten van onbezoldigde vrijwilligers, waar van er 3 rechtstreeks uit de familie van Dedem komen. Ook andere leden van de familie van Dedem alsmede hun echtgenoten houden zich actief bezig met beheersactiviteiten. Zo zijn familie en havezate nog steeds zeer nauw met elkaar verbonden. Sterker nog, het behoud van de havezate Den Berg drijft op de inzet en motivatie van de familie van Dedem.

Den Berg is een van de belangrijkste cultuurhistorische objecten Overijssel. Dit vindt zijn oorsprong in het feit dat, naast de architectonische kwaliteit van het gebouwde en het onbebouwde erfgoed, Den Berg nog steeds beschikt over de authentieke inboedel die in de loop van de eeuwen in de havezate is verzameld.

De instandhouding is een verre van eenvoudige zaak. De structurele inkomsten uit het landgoed en kasteel zijn onvoldoende om al het onderhoud en alle restauratie van dit belangrijke monument te verzekeren. Dit geldt zowel voor het gebouwde erfgoed als voor de, gedurende de vele generaties ontstane, collectie schilderijen, meubelen, serviezen, zilver, textiel, boeken, grafiek, foto’s etc.

De rijksoverheid draagt Den Berg een warm hart toe en tracht met gebruikmaking van bestaande subsidieregelingen Den Berg zoveel mogelijk te ondersteunen bij de instandhouding. Deze regelingen vergen altijd een eigen bijdrage van de eigenaar. Door een gebrek aan inkomsten is die bijdrage niet altijd beschikbaar, waardoor niet optimaal van de geboden faciliteiten gebruik gemaakt kan worden. Voor de instandhouding van de roerende collectie zijn helaas in het geheel geen subsidieregelingen beschikbaar.

De van Dedem-Den Berg Stichting verwerft inkomsten uit de verhuur van onroerend goed, pachten en openstelling van havezate en park. Vele activiteiten zoals rondleidingen, concerten, een erfgoedmarkt, wordt door vrijwilligers ondernomen om geld te genereren voor de instandhouding.

De collectie schilderijen bestaat voor het overgrote deel uit portretten die zijn verbonden met de bewoners van Den Berg en hun voorzaten. Deze collectie portretten beslaat een periode van ruim vier eeuwen. De ontsluiting van de gehele collectie is, met medewerking van het Iconographisch Bureau te Den Haag al eerder volledig afgerond.

De portretten tonen ons niet alleen de bewoners en hun familieleden maar geven ons een blik op de verbanden met Amsterdamse koopmansfamilies als Pijnssen van der Aa, de Marez en Trip, en Duitse en Overijsselsche adellijke families als van Rechteren, Bentinck en zu Castell, waarin de bewoners zich bewogen. Aan de hand van de portretten van meer en minder bekende portretschilders wordt de geschiedenis van de havezate Den Berg inzichtelijk. De portretten geven ons tevens een indruk van de ontwikkeling van de schilderkunst en de mode
Naast de schilderijen beslaat ook de collectie meubels, van merendeels Nederlandse oorsprong, een periode van ca. 300 jaar; een collectie die zich op een organische wijze heeft ontwikkeld met de bewoners van Den Berg.

Vernieuwing voorplein.

Vernieuwen voorplein Havezate Den Berg door vervangen van de bosprunus door de nieuwe soort Prunus Lusitanica Angustifolia en de cotoneaster en de roze rozen door rode rozen van de soort
(corresponderend met de kleur rood van het familiewapen (zie foto dedemwapen).
De bosprunus wordt steeds slechter qua vorm en kan nauwelijks meer in de karakteristieke bolvorm gesnoeid worden. Het wordt een soort paddenstoelvorm. Ook is het onderhoud intensief, er moet 2 keer per jaar worden gesnoeid. De nieuwe soort Prunus Lusitanica Angustifolia hoeft maar 1 keer per jaar gesnoeid worden, en blijft groen het hele jaar door. In het verleden was de kleur van de rozen ook rood. Dit omdat er in het wapen van de familie van Dedem ook rood bevat (foto wapen1). Te zien op het huis op het alliantiewapen en op de zonnewijzer die in het midden van het voorplein staat.

Ingezonden door Floor van Dedem 17 jan. 2016.

Foto's 2
Baron en baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: