VVN Dalfsen kijkt terug op een succesvol 2015

DALFSEN – De plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland geeft in zijn jaarverslag een terugblik op het jaar 2015 . Daarbij is er speciale aandacht voor de diverse activiteiten die dit jaar zijn ondernomen. In het begin van het jaar zijn de plannen vastgelegd in een activiteitenplan. Alles wat was gepland is gerealiseerd en gedurende het jaar zijn er ook nieuwe activiteiten ontwikkeld. De afdeling speelt daarmee in op ontwikkelingen die op het gebied van verkeersveiligheid in onze gemeente een belangrijke rol spelen. Het bestuur kan terugkijken op een succesvol jaar en er is op een plezierige manier samengewerkt.
Helaas is er eind dit jaar een vacature ontstaan die hopelijk het komende jaar snel zal worden opgevuld. Het handmatige banksysteem is inmiddels omgezet naar internetbankieren, waardoor er sneller inzicht is in de resterende gelden. Echter, het voornemen om in 2015 te beginnen met het door VVN landelijk geïntegreerd beheers-en boekhoudsysteem (AS10) is door omstandigheden helaas nog niet gelukt. De contacten met de gemeente zijn opnieuw prima verlopen en er is nauw
samengewerkt met andere VVN-afdelingen rondom Zwolle.
Belangrijk speerpunt waren de activiteiten voor de doelgroepen jeugd en senioren. De acties voor het basisonderwijs met o.a. de schoolverkeersexamens zijn opnieuw succesvol verlopen. Ook de
contacten met en ondersteuning van de verkeersouders zijn goed en nog verder versterkt. Op drie na hebben alle scholen in de gemeente een actieve groep ouders die de school én de leerlingen
ondersteunen bij de verkeersveiligheid. Door meerdere scholen is dit jaar extra aandacht besteed aan de fietsvaardigheid van kinderen, mede door gebruik te maken van de materialen van het VVN Fietsparcours-Light en het Schoolpleinpakket.

Daarnaast lag er een focus op de trainingen voor de diverse groepen senioren, zoals scootmobielgebruikers, e-bikers en automobilisten. Nieuw was dit jaar de opfriscursus verkeersregels (‘nieuwe’ verkeerssituaties, regels, borden enz.) in Nieuwleusen
en Lemelerveld, met een goede opkomst en zelfs een wachtlijst voor volgend jaar. De cursus fietsvaardigheid (e-bike) is dit jaar ook doorgegaan en succesvol verlopen. Ook nieuw dit jaar was de
buurtactie Leemculeweg en verlichtingsactie bij het Agnieten College in Nieuwleusen.

 
Naast de uitvoering van activiteiten op het gebied van verkeerseducatie, voorlichting en training voor jong en oud, is er ook aandacht voor de verkeersveiligheid in de diverse kernen. In Lemelerveld heeft een actieve verkeersgroep intensief contact met gemeente en andere groepen over de verkeersontwikkelingen. In de kern Dalfsen spelen ook diverse ontwikkelingen die VVN nadrukkelijk volgt, zoals bijvoorbeeld de Rechterensedijk, de nieuwe wijk Oosterdalfsen en de Hessenweg. Ook in Nieuwleusen is er een verkeerswerkgroep in het leven geroepen om daar de diverse ontwikkelingen te volgen, o.a. de Grote Markt en de N377.

 
De afdeling VVN wordt gezien als een serieuze gesprekspartner op het terrein van de verkeersveiligheid en is in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven. Het jaarverslag wordt afgesloten met een vooruitblik voor 2016 waarbij o.a. de ambitie wordt uitgesproken om de lopende activiteiten te versterken met speciale aandacht voor buurtacties en gedrag van weggebruikers i.s.m. gemeente, politie en bewoners. Ook het geven van advies en
ondersteuning aan bewoners die verkeersproblemen aankaarten bij het Meldpunt Veilig Verkeer houdt onze aandacht. Verder het regionaal verder uitwerken en uitvoeren van ’Scholieren fietsen
naar en in Zwolle’.

Zodra een link van het jaarverslag op de site staat van VVN afdeling Dalfsen, zullen we hier een link plaatsen.

Artikel delen: