Den Berg is blij! - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Den Berg is blij!

GORSEL – DALFSEN – Projecten nemen financiële bijdrage SBNL in ontvangst. Vertegenwoordigers van veertien projecten namen woensdag 20 januari tijdens een feestelijke bijeenkomst in Gorssel hun bijdrage in ontvangst uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds, dat SBNL beheert.
In totaal ontvangen de veertien projecten een bedrag van 75.000 euro uit het fonds. De vertegenwoordigers gaven op de bijeenkomst een korte presentatie over hun project. Daarnaast toonden ze zich zeer geïnteresseerd in elkaars initiatieven.
Het geld is afkomstig uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof- Coldeweij Fonds. Baronesse Dietje van Hemert tot Dingshof-Coldeweij uit Lochem liet bij haar overlijden eind 2010 haar vermogen en bezittingen na aan SBNL met de ‘opdracht’ om een fonds in te richten. Ze verbond aan de erfenis de voorwaarde dat het fonds ten goede moest komen aan natuur en landschap in Overijssel en in het deel van Gelderland ten oosten van de IJssel (de Achterhoek en Liemers).
De uitkeringscommissie heeft het SBNL-bestuur geadviseerd om veertien projecten van in totaal 31 aanvragen geheel of gedeeltelijk te honoreren. Het bestuur kende op 17 december jl. die aanvragen conform het advies formeel toe.
Fotobijschrift: De vertegenwoordigers van de veertien projecten tonen de cheques met het bedrag dat ze ontvangen. Fotograaf: Hans Menop.
Bijlage: korte specificatie van de veertien projecten

De veertien toegekende projecten, die een bijdrage krijgen uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds zijn:
1. Stichting Patrijs van West-Twente gaat middels het Patrijzen beschermings- en biotoopverbeteringsproject inclusief de uitvoer van beheermaatregelen trachten inzicht te verkrijgen in de achteruitgang van de patrijzenstand. Het werkgebied ligt in midden Overijssel en beslaat zo’n 17.500 ha. De gevraagde 10.000 euro is gehonoreerd.
2. De G.A. van der Lugt Stichting heeft voor het onderhoud van de korenspieker uit de 17e eeuw bij Erve Kössink in Huppel bij Winterswijk een bedrag van 5.940 euro toegewezen gekregen. Een korenspieker is een oude opslagruimte voor graan. In de korenspieker is nu Het Museum te Winterswijk gevestigd.
3. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil in de Meuhoek (bij Varsseveld) aan de slag met een duurzaam reddingsplan voor het land van de duizenden knotelzen. Het project draagt de naam “Red de Meuhoek”. Die naam verwijst naar het museale deel waarbinnen de initiatiefnemers het groene netwerk van de knotelzen willen herstellen, door de bestaande knotten te verbinden met nieuw aan te planten knotten. Van de bijdrage van 12.500 euro kan een flink aantal knotelzen worden opgeknapt.
4. Stichting Steunfonds Jacht en Wildbeheer organiseert middels de activiteitencommissie Noord-Oost Twente jaarlijks een 2-tal educatieve projecten, waarbij het belang van de natuur en natuurzorg onder de aandacht wordt gebracht van de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Men krijgt daarvoor 1.500 euro.
5. De Vereniging Streekbeheer Rijnstromen krijgt 4.290 euro voor het vernieuwen en verbeteren van de routemarkering en informatievoorziening langs een hersteld struinpad. Informatie over het ontstaan van de oude strangen van de Rijn, het ontstaan van het landschap door riviergeweld, informatie over het huidig agrarisch grondgebruik en over de natuur kunnen zo aan struinpadgebruikers worden verteld.
6. De Van Dedem-Den Berg stichting heeft een aanvraag ingediend voor het vernieuwen van het voorplein van Havezate Den Berg en wil daarmee het aanzicht van de Havezate verbeteren. Ze krijgt daarvoor 2.500 euro uit het fonds. Daarmee kunnen in de buxusvakken Fairy Queen rozen worden geplant en de situatie in oude luister worden hersteld.
7. Stichting Marke Vragender Veen krijgt 10.000 euro voor het realiseren van een expositie- en informatieruimte om zo de vele bezoekers meer te faciliteren (een natuurobservatietoren is al gerealiseerd) en deelgenoot te maken van de werkzaamheden die de Stichting met veel vrijwilligers uitdraagt.
8. Bakkerij Slatman in Ane wil met aanleg van een brede akkerrand langs zijn rogge-akker biodiversiteit behouden in een steeds grootschaliger landbouw. Daarvoor is een bijdrage van 1.500 euro beschikbaar.
9. Vereniging Bredevoorts Belang heeft met het in ere herstellen van de Engelse tuin Sint Bernardus de 1e fase van het enorme project Vestingpark Sint Bernardus afgesloten. Zij krijgt 6.000 euro. Door aanplant van bijzondere bomen en rododendrons krijgt het groen weer de allure van een Engelse tuin en de bomenroute een nieuwe impuls.
10. Landgoed Het Lankheet heeft steun gevraagd voor de aanleg van een bostuin en een watertafel. Het Lankheet ontvangt 10.000 euro met als voorwaarde dat deze bijdrage bestemd is voor realisatie van een concreet onderdeel van de bostuin.
11. Werkgroep Baaks Belang ontvangt 1.000 euro voor de aanleg van een toegangspad naar de cultuurhistorische toren ruïne te Baak. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om in de directe nabijheid van de uit 1362 daterende torenruïne te komen.
12. Stichting Oldenhof wil met haar projectplan ‘Van Grafheuvels tot Heerlijkheid’ de historische parken en tuinen van de buitenplaatsen van Steenwijkerland in beeld brengen. Recent onderzoek naar de landschapsbiografie met archeologische relicten en vondsten en cultuurhistorische elementen leveren een nieuw perspectief van dit gebied op en vergroten de belevingswaarden van de streekcultuur. Onze bijdrage van 4.930 euro is om publieksbereik en activiteiten daar omtrent te kunnen bekostigen.
13. Landgoed Verwolde ontvangt een aanmoedigingspremie van 2.500 euro voor het opstellen van een haalbaar projectplan voor het in oude glorie herstellen van de historische moestuinmuur.
14. KNNV afdeling Regio Doetinchem krijgt 1.500 euro toegewezen om het ‘Biodiversiteitsrapport 100 jaar De Zumpe’ mogelijk te maken zodat iedereen op een toegankelijke wijze een inzage heeft in de aanwezigheid van planten en dieren die zijn waargenomen in de afgelopen 100 jaar. Het is een belangrijk document voor behoud, bescherming en kennisoverdracht van de natuur in dit terrein en een eerbetoon aan alle vrijwilligers die in de afgelopen eeuw in het gebied zijn geweest om aanwezige flora en fauna te noteren, te beheren en beschermen. Voorwaarde is dat het document ook als pdf op de website wordt gepubliceerd en als zodanig voor een groter publiek bereikbaar is.

Foto's 2
Den Berg is blij! - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: