Nog geen besluit over Rechterensedijk - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen

Nog geen besluit over Rechterensedijk

DALFSEN – De raadscommissies konden vanavond nog niet tot een besluit komen om te kiezen voor het voorstel van het college om de passeerstroken aan de noordzijde van de weg aan te leggen. Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen had voorgesteld toch te kiezen voor passeerstroken aan beide zijden, dat zou de verkeersveiligheid vergroten en waarom stelt het college dan toch anders voor.
Het college geeft aan dat het een afweging is geweest van verschillende dingen. Er is nog geen overleg geweest met het Landgoed Rechteren, als die bezwaren zouden maken tegen het nog meer kappen van bomen kunnen we voorlopig niets uitvoeren. Het maken van passeerstroken ook aan de zuidkant geeft wel een kostenverhoging omdat daar damwanden geslagen moeten worden en omdat de sloot er direct achter ligt zullen er middels afscherming maatregelen genomen moeten worden dat vrachtwagens niet van het talud afglijden.

Tevens wilde het college de druk er op houden omdat er al zoveel over gesproken is en nu snel handelen zou snel uitvoering kunnen zijn. Als we wachten dat de natuur weer gaat uitlopen en vogels gaan nestelen mogen we ook niet kappen en krijgen we met de natuurwet te maken, dan schuift alles zo weer een jaar op.

Het college is van mening dat het wat verkeersveiligheid weinig verschil maakt en daarom is de afweging gemaakt om het voorstel aan de noordzijden uit te brengen. Doch de partijen waren nogal hierin verdeeld. Het CDA steunt het voorstel van het college, alsmede de Christen Unie.

De gemeentebelangen kiest ook voor dit voorstel en hoopt dat op termijn het Waterschap duidelijkheid geeft en hoopt dat het dan zover komt dat alle bomen gekapt gaan worden om het nageslacht weer een prachtige laan te geven. De PVDA en de VVD , alsmede D66 kiezen nu voor de passeerstroken aan te leggen aan twee zijden.

Door die verdeelde stemming zal de komende raadsvergadering van 22 februari een besluit moeten worden genomen.
WvdV

Foto 1
Artikel delen: