De Uitleg als bouwplaats - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

De Uitleg als bouwplaats

DALFSEN – De zandbak was het bouwterrein geworden, een fietsje was omgetoverd tot cement molen en van modder werd cement gemaakt: Groep 1/2 van basisschool de Uitleg was druk met het thema ‘Bouwen’ maar dit onderwerp werd niet alleen door kleuters ‘uitgediept’ want de hele school heeft wekenlang gewerkt aan dit project. “Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren”, legt waarnemend directeur Greta van Asperen uit, “De maatschappij verandert in een kennis- en netwerksamenleving en dat roept vragen op over hoe het onderwijs vorm en inhoud kan geven zodat leerlingen in deze nieuwe samenleving kunnen leven, leren en werken: ‘21st century skills’. De Uitleg is ongeveer anderhalf jaar geleden deze weg ingeslagen en dit schooljaar zijn we er concreet mee begonnen. Het is geweldig om te ervaren dat bijna alle kinderen deze manier van onderwijs echt gaaf vinden. Een kind wilde zelfs niet met ouders om een uitstapje te maken want er moest nog van alles ‘gebouwd’ worden. En een ander meldde thuis, na schooltijd, dat hij toch echt weer even terug moest naar school om een papieren brug af te maken!”
Het persoonlijk leren
Het huidige onderwijs is over het algemeen niet ingericht om deze 21st century skills tot ontwikkeling te laten komen. Kennis wordt nu veelal nog centraal, gefragmenteerd en gestuurd door methodes overgedragen. Maar de samenleving vraagt andere kennis en vaardigheden, zoals: samenwerken, kennisconstructie, creativiteit, planmatig werken, onderzoeken, zelfreflectie, problemen oplossen, zelfsturing en analyseren. “Het stampwerk dat op donderdag snel geleerd werd, op vrijdag getoetst en maandag alweer vergeten, is veranderd in een methodiek waarin kinderen leren om eigen kennis te construeren. Inspelend op het enthousiasme van de kinderen die hun eigen leer-, en onderzoeksvragen bedenken”, legt de waarnemend directeur uit, “Waarbij interesses en talenten ontwikkelt worden en het persoonlijke leren centraal staat. Het ene kind wil lappen tekst lezen, een ander pakt doe-dingen op en weer een andere leerling is vooral creatief bezig. Vak doorbrekend en gekoppeld aan de identiteit van de school, met verwondering voor de schepping. Deze landelijke ontwikkeling van de ‘21st century skills’ duikt dan wel steeds vaker op, maar we zijn er nog lang niet; het is een heel leerproces dat vraagt om een fundamenteel andere aanpak van het onderwijs.”
De bouw
Onder tussen wilden de kinderen maar wat graag naar school: Groep 6, bijvoorbeeld, bracht een bezoekje aan Bouwbedrijf van Pijkeren waar Levi en Brent vertelden over ‘opa’ Jacob van Pijkeren die konijnenhokken timmerde en een klein timmerbedrijfje begon. “In een quiz tussen meisjes en jongens werd een kenniswedstrijdje gehouden over de bouw. En iedereen won een pen, liniaal, duimstok en markeerstift”, vertelt de leerkracht, “De kinderen werden rondgeleid in het bedrijf en vooral de machines hadden bekijks; hoe een houten paal wel zes profielen kreeg en kozijnen onder hoge druk gespoten werden. Ja, het was heel leuk en leerzaam… ook voor ons als leerkrachten en begeleiders!” Groep 7 bracht een bezoekje bij installatiebedrijf Morrenhof-Jansen want de bouwvakker bouwt het huis maar als het staat komt de installateur langs. En een groepje jongens uit groep 8 bouwde een huisje van karton met isolatie, waarin ze een nachtje bleven slapen. Zo werd van alles onderzocht, geleerd en gedaan door de leerlingen. Zij hebben dan ook hun ouders en andere belangstellenden enthousiast rondgeleid in ‘de bouwplaats’ / school tijdens de afsluiting van dit project, zonder nog maar aan de voorjaarsvakantie te denken.

Foto 1
Artikel delen: