Vragen i.v.m. aanslagbiljet GBLT?

DALFSEN – Op 25 februari heeft  u het aanslagbiljet voor het eerst van het GBLT ontvangen en dat brengt wellicht vragen met zich mee. Afgelopen week heeft u het aanslagbiljet voor de gemeentebelastingen van GBLT wellicht ontvangen. Helaas is de begeleidende brief niet meegekomen.

Brief met uitleg komt nog deze week!
Die brief geeft uitleg over de aanslag en de samenwerking met GBLT. De brief valt één dezer dagen alsnog bij u in de bus, maar wij kunnen ons voorstellen dat de aanslag vragen met zich meebrengt. Met deze vragen kunt u terecht bij GBLT via telefoonnummer 088 – 064 55 55.

Inloopijeenkomst
Daarnaast organiseren de gemeente Dalfsen en GBLT op donderdag 3 maart 2016 een inloopavond in het gemeentehuis (Raadhuisstraat 1 te Dalfsen). Tussen 18.30 en 20.00 uur zijn medewerkers van GBLT aanwezig om uw vragen over de gemeente en/of waterschapsbelastingen te beantwoorden.

Een aanslagbiljet
De samenwerking tussen de gemeente Dalfsen en GBLT heeft als voordeel dat beide organisaties efficiënter werken en daardoor kosten besparen. Bijvoorbeeld omdat er nu maar één aanslagbiljet verzonden wordt. Op het aanslagbiljet staan naast de gemeentelijke belastingen ook de waterschapsbelastingen voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorheen Waterschap Groot Salland), want GBLT heft en int sinds 2008 ook de belastingen van dit waterschap.

In Mijn Loket op de website www.gblt.nl regelt u uw persoonlijke belastingen, zoals het wijzigen van uw rekeningnummer, automatische incasso, bezwaar indienen of kwijtschelding aanvragen. Ook vindt u meer informatie en de veelgestelde vragen en antwoorden over belastingen op www.gblt.nl.

Artikel delen: