Gemeente helpt kinderen die opgroeien in armoede

Gemeente helpt kinderen die opgroeien in armoede

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek groeien er naar schatting ruim 300 kinderen van 4 tot 18 jaar in de gemeente Dalfsen op in zogenoemde ‘minimagezinnen’. Voor deze kinderen is meedoen op verschillende gebieden erg belangrijk. Anders lopen ze het risico om op te groeien met een achterstand.

Maar zij verdienen net als ieder kind uit de gemeente Dalfsen natuurlijk een goede start in het leven. Daarom schenkt de gemeente Dalfsen in haar beleid aandacht aan armoede onder kinderen. De ondersteuning die ouders voor hun kinderen kunnen krijgen vormen samen een breed ‘pakket’. Maar wat betekent dit voor u als inwoner van de gemeente Dalfsen?

Gemeentelijke regeling
Elk kind van 2 tot 18 jaar die opgroeit in armoede heeft recht op een maximum bedrag van € 400,00 per jaar. In 2016 wordt € 150,00 per kind verstrekt in de vorm van kindercadeaubonnen. Deze cadeaubonnen zijn te besteden aan goederen of diensten bij winkels die aangesloten zijn bij de ondernemersverenigingen in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld. Meer informatie over de kindercadeaubonnen staat op www.dalfsen.nl/kindercadeaubonnen. Het restantbedrag van € 250 betaalt de gemeente uit in augustus (€ 125,00) en december (€ 125,00) 2016. De gemeente controleert steekproefsgewijs of deze bedragen besteed zijn aan uw kind. U moet daarom bonnen van gekochte spullen een jaar lang bewaren. Op www.dalfsen.nl/kindregeling staat meer informatie over deze vorm van financiële ondersteuning.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Via het Jeugdsportfonds kunnen alle kinderen sporten. Als wordt voldaan aan de gestelde spelregels betaalt het fonds de contributie en vergoedt de sportattributen tot een maximum van € 225,00 per 12 maanden per kind/sportseizoen. Bekijk de speelregels op http://overijssel.jeugdsportfonds.nl/aangesloten_gemeenten en open de link naar Dalfsen.

Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is maximaal € 425,00 per kind, per jaar voor lessen of attributen zoals een instrument of balletschoenen. Alles over het Jeugdcultuurfonds en de mogelijkheden die zij biedt staan op www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/overijssel.

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds werken nauw samen. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Artikel delen: