Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst

HOONHORST – Op naar 250 jaar Hoonhorst. In verband met de verbouw van zaal Kappers dit keer in het parochiehuis dat tot de laatste stoel bezet was. De voorzitter Eline Elshof kon ieder welkom heten  en stelde de zaal een 9 tal ambassadeurs voor die straks inwoners van het buitengebied gaan informeren over de aansluitingen van snel internet. Het financieel verslag over 2015 gaaf geen problemen. Wel wil de secretaris graag meer leden. De stand stond aanvankelijk op 236 leden, maar door een actie in de kom inmiddels gegroeid naar 289 leden. Binnenkort volgt een actie in het buitengebied. Dus meld u dan aan als lid van Plaatselijk Belang en maak de samenleving sterker.

De Rabo clubkasactie loopt volop en voor elke stem is € 4, – voor de vereniging, stemmen kan door leden vanaf 12 jaar. Heb je een Rabo rekening meld je dan aan als lid om volgend jaar ook te kunnen stemmen, want de actie zal ook de komende jaren worden gehouden De Rabo gaat € 110.000,- verdelen onder de verenigingen die een stem krijgen van hun leden, dus meld je aan als lid.

 

De vuurwerkactie heeft afgelopen jaar € 2500,- gekost, de actie gehouden in het dorp heeft €1900,- opgeleverd, dus er was een tekort van € 600,- Gelukkig betaalde de gemeente, Duurzaam Hoonhorst en Plaatselijk Belang ieder 1/3 van die kosten. Om volgend jaar weer vuurwerk te organiseren moeten we oplossingen zoeken genoeg geld binnen te halen, kom met tips.

 

In Hoonhorst is een WhatsApp groep opgericht, sluit je daarbij aan. Het Anjerpunt is in oprichting en zal vanaf mei kunnen functioneren. Plaatselijk Belang heeft een nieuwe website om Hoonhorst van nieuws te kunnen voorzien en met de gemeente is een woonvisie opgesteld voor woningbouw in de toekomst.

 

De N35 vanaf de Koelmansstraat tot Zwolle wordt 2 x 2 baans, start in 2017, plaatselijk belang praat met Laagzuthem over de toekomstige aansluiting. Klachten door het door rood rijden van verkeer op de N35 levert gevaarlijke situaties op. Veilig Verkeer Dalfsen heeft geconstateerd dat er tijdens een controle van een uur 5 auto’s vol door rood reden zonder te remmen. Dus kijk uit als je groen hebt of er nog meer verkeer aankomt.

 

Koter berichten; Buslijn 167 zal vervallen in Hoonhorst. Duurzaam Hoonhorst kijkt naar alternatieven. Hebt u tips en weet u of er behoefte is meld het bij het bestuur van Plaatselijk Belang.

 

Jaarlijks wordt er in Hoonhorst een wijkschouw gedaan en klachten doorgespeeld naar de gemeente.  Jaarlijks worden er ook cursussen georganiseerd in reanimatie. De vraag of de AED van Kappers niet buiten gehangen kan worden kan Plaatselijk Belang niet oplossen. Ze willen wel kijken wat de mogelijkheden zijn om eventueel zelf een AED aan te schaffen voor de dorpskern.

 

Samen met het Anjerpunt, molen Fakkert, Duurzaam Hoonhorst en Bakker Wim wordt er in mei het Hoonhorster broodje gepresenteerd. De riolering Kerkstraat/ Zwarteweg wordt dit jaar aangepakt, probleem is de afvoer van het hemelwater door het grote hoogteverschil.

 

De bouw van seniorenwoningen in en bij de pastorie heeft vertraging opgelopen door het afhaken van de Vechthorst. Hoonhorst gaat nu mogelijk het plan zelf ontwikkelen met de gemeente Dalfsen. In Hoonhorst zijn in de toekomst veel ouderen doordat jongeren elders gaan wonen. Terrein achter de molen zal mogelijk ontwikkeld worden voor woningbouw. Slechte ontvangst telefonie blijft ons bezig houden, maar KPN wil niet investeren.

 

Dan het verhaal van snel Internet wat ook voor Hoonhorst van groot belang is. Het dorp wordt daarin niet meegenomen omdat dit al voorzien is. Timo Veen gaf aan dat iedereen in het buitengebied aangesloten zal worden als er voldoende belangstelling is, minimaal 50%deelname nodig. Vechtdal Breedband gaat dit doen samen met Dalfsen en Ommen. Snel internet id nodig voor een vitaal platteland om te leven en oud te worden, zoals zorg op afstand, leren, werken beveiligen ondernemen, alles op afstand. Dit kan veel files voorkomen.

 

TV kijken op HD kwaliteit en natuurlijk inclusief bellen. Al voor oktober worden bewoners benaderd door een team van ambassadeurs om de mogelijkheden te bespreken en u over de streep te trekken. Direct daarna komt SIF om zoveel mogelijk contracten af te sluiten met sluitingsdatum 19 december. Halen we de 50% dan is het eind volgend jaar geheel aangelegd, die toezegging is er. Kosten snel internet € 9.95 exclusief uw provider. Dus wordt vervolgd.

 

 

WvdV

Artikel delen: