Bijen in de biep

NIEUWLEUSEN – Bijenpopulatie in gevaar. Meer bijenhouders in Nieuwleusen en omgeving. De bijenhouderij groeit behoorlijk. Het aantal leden aangesloten  bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV)  is gegroeid van 5000 naar 6000.

Het aantal bijenvolken volgt deze trend echter helaas niet. Sinds 1945 is de bijenpopulatie gehalveerd. Zonder bijen en andere bestuivers verdwijnt 50% van de producten die we nu in de versafdeling van de supermarkt vinden. Op de fruitschaal zouden alleen bananen en mandarijnen overblijven, de rest zoals appels, peren, sinaasappelen, pruimen, aardbeien, frambozen en tomaten zouden verdwijnen.

 

Wetenschappers uit 124 landen zijn tot de conclusie gekomen dat 40 procent van de bij- en vlindersoorten in gevaar is. Bijen, vlinders, kevers, vliegen en vleermuizen hebben het moeilijk. De verschillende oorzaken zijn toename van de intensieve landbouw die zich richt op één gewas. Maar ook het toenemend gebruik van pesticiden is een bedreiging voor insecten. Tenslotte speelt ook klimaatverandering een rol.

Met voorlichting, communicatie en scholing hoopt de NBV het tij te keren.

De landbouw moet op termijn veel duurzamer worden. Insecten maar bijen in het bijzonder hebben een ‘bed-and-breakfast’ nodig om te leven, een nestplek en voedsel. Dus je moet ze een goed landschap bieden.

Tuinen en balkons met bloemen kunnen bijen zeker helpen om meer voedsel te vinden. Ook akkerranden, aanpassing van wegbermbeheer en aanplant van bijenplanten in openbaar groen, bosjes en singels.

 

Wilt u nog meer weten kom dan maandag 11 april tussen 18.30 – 20.30 uur naar de bibliotheek in Nieuwleusen. Andries Bos en Jan Willem Stegerman van De Bijenhoudersvereniging Nieuwleusen en Omstreken informeren u graag.

Iedereen, oud en jong,  is van harte welkom en de toegang is natuurlijk gratis.

 

Artikel delen: