Raadsvergadering Dalfsen 31 mei 2016

DALFSEN – Tijdens de raadsvergadering van gisteravond is er weer uitvoerig gesproken over de woonvisie in de gemeente Dalfsen, met name de vraag om goedkope huurwoningen, dit stond niet in de woonvisie omschreven. Wethouder Klaas Agricola kon aangeven dat ook die partij, de groep die geen dure woning kan kopen of huren, juist in het verleden heel veel aandacht heeft gehad.

Ook in de voor ons liggende periode zal aan die doelgroep aandacht worden geschonken. Het doel is dat de woonvisie voldoet aan de lokale behoefte en dat komt neer op ongeveer 50% koop en 50% huur.

 

Startersleningen. Voor starters in de woningmarkt is er een mogelijkheid om in aanmerkingen te komen voor de starterslening van de gemeente Dalfsen tot een bedrag van maximaal € 35000,-  De vraag van het CDA de heer Logtenberg was of de hoogte van de lening niet gekoppeld kon worden aan de duurzaamheid van de woning.  Doch de raad vroeg zich af wat de effecten zijn, dat zou mogelijk inhouden dat aspirant kopers van een bestaande woning die niet goed geïsoleerd is dan niet voor een lening in aanmerking kunnen komen. Doch dit leverde de nodige discussie op omdat een beslissing hierin weer uitstel zal veroorzaken en dat wil de raad niet. De afspraak is gemaakt om de oude regeling alsnog te handhaven tot er een goed onderzoek door het college is verricht naar de effecten en er dan alsnog een besluit kan worden genomen over de nieuwe regeling.

 

Motie duurzame gebouwen is in de vorige commissievergaderingen al heel veel over gesproken en ook gisteravond werd er weer stevig over gediscussieerd. Omtrent de noodzaak tot duurzaamheid is er geen verschil van mening, maar wel om extra duurzaamheidcredit beschikbaar te stellen van € 22.300,00 voor de cichoreifabriek waren een de ChristenUnie en de PVDA het niet mee eens. Dan gaat het met nam e omdat er weer een bedrag gevraagd wordt wat mogelijk ook in het bouwplan gelijk had meegenomen kunnen worden. Wethouder Ruud van Leeuwen erkende dat achteraf gezien dit beter was geweest. Toch kreeg het college de goedkeuring om dit bedrag te besteden.

 

Anders was het met het punt dat de gemeente de Cichoreifabriek als voorbeeld te willen stellen hoe je een gebouw maximaal kunt isoleren, een gebouw wat veel aandacht van het publiek trekt en dus een mooie voorbeeldfunctie kon vervullen. Vanuit de raad klonken voorstellen om daarvoor een ander gebouw te kiezen, bijvoorbeeld de gemeentewerkplaats waarvoor nog eind dit jaar plannen gemaakt komen om aangepakt te worden. Doch daarover bestond een verschil van mening. De heer E. Hof van Gemeentebelangen gaf aan dat juist dit gebouw aan het Waterfront daarvoor goed geschikt was omdat het veel bezoekers trekt. Een gebouw dat niet voor publiek toegankelijk is kun je niet als voorbeeldfunctie laten geleden. De beslissing hierover werd uitgesteld tot de volgende raadsvergadering.

 

WvdV

Artikel delen: