DC Consult wijst MKB’ers de weg

DC Consult wijst MKB’ers de weg

DALFSEN – Zoeken naar ‘de natuurlijke balans tussen wet- en regelgeving en uw corebusiness’, staat er op een banner in het kantoor van DC Consult. “Wij wijzen ondernemers de weg in het woud van wetten en regels rond chemie, arbo, milieu en veiligheid”, aldus ing. Daniëlle de Jager, managing director van het Dalfser bedrijf.

Niet alleen grote ondernemingen, maar ook middelgrote en kleine bedrijven hebben hier veel mee te maken. “Denk maar aan een schoonmaak- of schildersbedrijf of een fabrikant of importeur van lijm of verf”, geeft Daniëlle als voorbeeld. “Ook bij import en export komt veel specifieke kennis en organisatie kijken. Bedrijven willen er wel aan voldoen, maar vaak ontbreekt het hen aan specifieke kennis. Wij zorgen ervoor dat ze zich kunnen bezighouden met de zaken waar ze echt goed in zijn.”

Na haar HTO-opleiding milieuchemie en een latere opleiding Hoger Management was Daniëlle de Jager onder meer manager kwaliteitsbewaking bij een onderdeel van chemieconcern Akzo-Nobel en logistiek manager in de drukinktindustrie. In 2006 begon ze haar eigen bedrijf: DC Consult. “Ik kreeg altijd al veel specifieke vragen uit het MKB, met name van drukkerijen en verffabrikanten, over bijvoorbeeld de opslag van gevaarlijke stoffen, de etikettering en veiligheidsvoorschriften. Voorlichting en advisering vind ik het leukste aspect van dit werk. Analyseren en uiteenzetten van de risico’s en het oplossen van problemen zijn altijd mijn sterke punten geweest.”
De geboren en getogen Dalfsense begon vanuit haar woonhuis, maar betrok al snel een bedrijfspand aan de Goldkampstraat.

Tegenwoordig beheert DC Consult – met inmiddels drie medewerkers – voor veel bedrijven de volledige procesbegeleiding en -bewaking. Maar ook bedrijven die veel zelf regelen, kunnen voor deeltaken bij DC Consult terecht. “We kunnen adviseren over kwaliteit, arbo en milieu (KAM), gestalte geven aan het beheer van alle chemische stoffen binnen een bedrijf, wettelijk verplichte registraties waarborgen en omgevings-, milieu- en gebruiksvergunningen aanvragen.” Ook kan DC Consult worden ingeschakeld als veiligheidsadviseur voor transport van gevaarlijke stoffen in bedrijfstakken waar dat wettelijk verplicht is.

Daarnaast verkoopt en implementeert DC Consult ondersteunende software voor chemisch management en zogeheten veiligheidsinformatiebladen en chemisch management. Zo is het bedrijf distributeur van Lisam ExESS. “Vaak moeten veiligheidsvoorschriften op verpakkingen worden aangebracht in de taal van het land waarin het artikel op de markt wordt gebracht. Wij hebben software die dergelijke specifieke vertalingen aankan. Ook kan onze software berekenen welke classificaties en labels een mengsel van gevaarlijke stoffen krijgt en hoe deze producten veilig en volgens de regels kunnen worden opgeslagen. Tevens stellen wij diverse veiligheidsdocumenten en –etiketten op als service voor diverse klanten.” De wetgeving rond veiligheid is ingewikkeld, verandert voortdurend en is niet overal gelijk. “Voor bedrijven is het ondoenlijk om op de hoogte te blijven van wettelijke veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen of de wetgeving in landen buiten Europa. Wij zoeken dat desgevraagd uit. Daarnaast helpt DC Consult ondernemers bij het waarborgen van de veiligheid van medewerkers (arbo-zorg). “Het is altijd maatwerk”, aldus Daniëlle. “Juist omdat wet- en regelgeving per branche en per land kan verschillen, is er geen oplossing die voor ieder bedrijf werkt. Maar we staan ondernemers waar mogelijk terzijde.”

Artikel delen: