Informatie militaire oefening

Informatie militaire oefening die gehouden wordt van 6 t/m 22 september 2016. Hierbij informeer ik u over een geplande militaire oefening die gehouden wordt van 6 t/m 22 sept 2016, en zich zal afspelen in het gebied tussen Zwolle, Hardenberg, Almelo en Deventer, provincie Overijssel.

Eenheid: Engineer Advanced Recce Search (EARS), 11 Pantser Genie Bataljon, Wezep

Doel / omschrijving van de oefening:

De militairen uit Wezep houden in de genoemde periode een oefening en gaan verkenningen uitvoeren. De hieronder genoemde activiteiten zullen plaatsvinden:

  • De militairen zullen van 6 t/m 9 september en 12t/m 16 september oefenen in het genoemde gebied. De overnachtingen vinden plaats op de kazerne in Wezep, en in het weekend wordt niet geoefend;
  • Van 19 t/m 22 september wordt er wel overnacht in het gebied;
  • De verkenningen worden te voet en bereden uitgevoerd;
  • De militairen verplaatsen bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie.

De oefenende eenheid zal:

• In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
• Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt wordt.
• Alles er aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;
• Geen gebruik maken van munitie of oefenmunitie.

Schaderegeling:
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie,
CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl

Afbeelding Mercedes Benz Afbeelding Mercedes Benz
Bron gemeente Dalfsen
Artikel delen: