Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Wim
Foto: Wim

Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland

REGIO – Dalfsennet was ook nu weer voor u aanwezig op de mediabijeenkomst IJsselland te Zwolle om u net als begin februari op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij crisisbeheersing en rampenbestrijding.  De Veiligheidsregio is een samenbundeling van Politie, GGD, Brandweer en Gemeenten in een groot gebied. Landelijk zijn er 25 regioveiligheidsdiensten. Deze bijeenkomst werd gehouden op de locatie van de Veiligheidsregio in de Brandweerkazerne te Zwolle. Lieke Sievers deed de opening en noemde de recente ontwikkelingen bij de brandweer, waarbij heel veel aandacht is gelegd bij nazorg van personeelsleden die heel veel heftige incidenten meemaken in hun werk. Veiligheid en gezondheid van medewerkers staat voorop omdat de risico’s steeds groter worden. Vooral nu bekend is hoeveel schade alleen rook al kan betekenen voor de medewerkers, rook wat vaak zelfs door de brandweerpakken heen trekt en schadelijk is voor de huid, en zelfs kanker kan veroorzaken. Schoon werken is dus noodzaak, maar ook van belang bij eventuele slachtoffers. Daarnaast geeft de brandweer training en cursussen aan mensen in de regio, als EHBO en reanimatie.

Janny Nijzingh gaf het belang aan van de brandweervoorlichting IJsselland, het risico wordt steeds groter en de pers moet snel en op de juiste wijze worden ingelicht. Alle informatie loopt nu via een piket nummer, 088- 4430740. Dus daar kan de pers altijd informatie vinden over een ongeval. Op een ongevallocatie gaat berichtgeving via de officier van dienst, deze vernieuwde werkwijze gaat in per 15 oktober.

Bij een grote brand of ongeval zorgt de piketdienst voor twitterberichten om de pers zo snel en goed mogelijk te informeren.

Na 2017 zal het berichtenverkeer van P2000 meer worden gesleuteld. Ook zullen er binnenkort geen huisnummers meer in de berichten staan omdat er teveel ongewenst gebruik van wordt gemaakt.

Verdere uitleg door leden van de Veiligheidsregio over drie soorten ongevallen;

De basis brandweerzorg en hulpverlening ligt bij elk korps.

Dan de ingewikkelde brandweerzorg door specialisten uit de veiligheidsregio.

Daarnaast kennen we complexere ongevallen, zoals de treinramp bij Dalfsen en de grote brand eind juli op Urk. Hiervoor is landelijke aanpak nodig en dat is afgelopen zomer in werking getreden, als eerste bij de brand op Urk, middels een STH team.

Nederland kent 25 veiligheidsregio’s, maar voor het landelijk opereren is meer specialistische kennis en materieel nodig, die grensverleggend moeten werken. Landelijke specialisten en coördinatie. De oude regionale teams waren niet uitgerust op zeer grote ongevallen en zeker niet op technische problemen die zich kunnen voordoen. Hun apparatuur was ook verouderd.

Nu in het nieuwe systeem is het land opgedeeld in 5 standplaatsen STH ( specialistische Technische Hulpverlening) waarvan ook Zwolle een standplaats is. Een STH team moet overal binnen 1 ½ uur ter plaatse zijn en komt dus alleen op een oproep af van de Veiligheidsregio en alleen als de situatie voor hun mogelijk niet is te overzien. De genoemde ongevallen in Dalfsen, maar ook het brugongeval in Alphen aan de Rijn en de brand in Urk zijn als voorbeelden genoemd die zo groot zijn dat specialisten met speciaal apparatuur noodzakelijk zijn.

Ook zijn er inmiddels afspraken gemaakt met Prorail in geval van spoorongevallen.

Elk STH team bestaat minimaal uit 9 personen die uitgerust kunnen worden met twee haakcontainers met vrachtwagen, waarvan er een container voorzien van een bobcar. Elke wagen is dan ook bezet met 2 man om de chauffeur bij te staan op moeilijk bereikbare locaties.  Deze STH teams zijn vanaf juli 2016 operationeel.

Tijdens een demo konden we ervaren hoe een slachtoffer in een brandend pand in de rook gevonden kan worden met een speciale kijker met in lengte uitschuifbaar en draaiende kop en gevoelige geluidsapparatuur en voorzien van verlichting en een camera. Maar ook de werking van een bopcar om gewonden uit ontoegankelijk gebied te vervoeren. Maar het meest interessant was de uitrusting van de materieelcontainer. Zwaar hydraulisch gereedschap, enorme steen en betonzagen, boormachines, kortom alle specialistische gereedschappen die nodig zijn bij grote ongevallen of rampen. Kortom de veiligheid voor de burger krijgt steeds meer aandacht.

WvdV

 

 

Foto's 12
Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Wim
Foto: Wim
Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Wim
Foto: Wim
Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Wim
Foto: Wim
Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Wim
Foto: Wim
Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Wim
Foto: Wim
Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Wim
Foto: Wim
Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Wim
Foto: Wim
Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Wim
Foto: Wim
Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Wim
Foto: Wim
Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Wim
Foto: Wim
Mediabijeenkomst Veiligheidsregio IJsselland - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: