Maandag weer bijeenkomst raadscommissie

DALFSEN – De raadscommissie vergadert op maandag 3 oktober 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, dat is weer een openbare bijeenkomst, u bent dus van harte welkom.

Maar heeft u geen tijd of zin, u kan het ook gewoon thuis volgen via onderstaande link

Dit staat voor maandag op de agenda:

 • OPINIEREND
  • 1. Startnotitie thuisvesting vergunninghouders
 • INFORMEREND
  • 2. Projectplan Schat van Dalfsen
  • 3. Wijziging Publieksdienstverlening Burgerzaken
  • 4. Eerste halfjaarrapportage Sociaal Domein 2016

Punten die niet op de agenda van de raadscommissie staan, maar waarover
u wel kunt inspreken zijn:
a. Wijziging GR Veiligheidsregio IJsselland

Inzage stukken

 • De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergadering.

Spreekrecht burgers

 • U kunt aan het begin van de commissievergadering spreken over punten die op de agenda staan. U moet zich daarvoor aanmelden bij de griffie via griffie@dalfsen.nl uiterlijk vrijdag 30 september 2016, 12.00 uur.

 

Artikel delen: