Oproep Zorgcentrum Rosengaerde

DALFSEN – Rabobank Vaart en Vechtstreek hecht veel waarde aan het versterken van de lokale omgeving. Daarom geven zij jaarlijks een deel van de winst terug aan de samenleving.

Om maatschappelijke initiatieven nog krachtiger te steunen organiseert zij de Rabobank Coöperatie Weken #VVS. Dit jaar stelt Rabobank Vaart en Vechtstreek €100.000,- beschikbaar voor buurtversterkende initiatieven. Ook Zorgcentrum Rosengaerde doet mee aan de Rabobank Coöperatie Weken! We mogen deelnemen omdat ons initiatief voor de beweeg & beleeftuin wordt gewaardeerd door de Rabobank.

Stemmen
Van 26 oktober t/m 9 november 2016 mogen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete initiatief. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 130.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden
We willen graag deze actie onder uw aandacht brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor de verdere ontwikkeling van onze beweeg & beleeftuin op het terrein tussen de woningen aan de Schoolstraat en Pleijenhof. Een tuin waarin jong en oud uit de buurt én daarbuiten samen kunnen bewegen op beweegtoestellen en geur, kleur en smaak beleven in de bloemenborders, pluktuin en moestuinbakken. We brengen beleving in beweging! De eerste fase van dit project is inmiddels afgerond: de beweegtoestellen zijn geplaatst. Om de tuin verder aan te leggen, te onderhouden en er activiteiten te organiseren kunnen we een bijdrage van de Rabobank goed gebruiken.

Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden stemmen geven aan Zorgcentrum Rosengaerde tijdens de Rabobank Coöperatie Weken van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Kijk voor meer info over de Rabobank Coöperatie Weken op www.rabobank.nl/vvs.

Bedankt voor uw steun!

Artikel delen: