Kademuur opgemetseld in Lemelerveld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Kademuur opgemetseld in Lemelerveld

LEMELERVELD – De aannemerscombinatie Van Lenthe & Pekkeriet heeft deze week de kademuren opgemetseld en het ziet er al heel mooi uit. Komende week gaan we boven op de stalen damplanken een betonsloof storten die vervolgens wordt bekleed met metselstenen.

 

Hierop komt dan later eenzelfde leuning als op de muur bij de parkeerplaats voor bakkerij Van der Most.Dit gaat allemaal volgens plan en ziet er mooi uit.
Tegenvaller

We zijn ook begonnen met het leggen van het hemelwaterriool in de Brugstraat en daar zijn we een loze asbestcementleiding tegen gekomen. Het is nog niet duidelijk of dit een oude gas of een oude waterleiding is. Dit wordt nog uitgezocht om te kijken of de kosten verhaald kunnen worden.
Hunneman Milieu-advies heeft de verontreiniging onderzocht en een plan van aanpak bij de gemeente neergelegd. Er is snel geschakeld en we beginnen vrijdag 4 november al met het te saneren gebied in de bouwhekken te plaatsen, met het aanvoeren van de douchecabine en alle verdere voorbereidende werken.

Maandag 7 november beginnen we dan daadwerkelijk met de asbestverontreiniging te verwijderen. Dit gebeurt conform het plan van aanpak met alle daarbij behorende eisen en gediplomeerde mensen. De firma Hunneman Milieu-Advies uit Raalte houdt dagelijks toezicht om een en ander conform de regels te laten verlopen.
Het is dus een oude asbestcementleiding die in de grond zit en die op enkele plaatsen beschadigd is. Deze leiding is vochtig. Er wordt niets anders meegedaan dan uithalen en afvoeren. Er is dus geen gevaar voor fijnstof of vrijkomende asbestvezels vooral niet omdat het asbest vochtig is.

Wij schatten voor deze sanering een dag of acht nodig te hebben.
Het gebied van de kademuur is schoon en wordt afgezet met linten zodat de metselaars gewoon verder kunnen met de muur.

Nu maar hopen dat we verder niets meer tegenkomen en de werkzaamheden gewoon dit jaar af kunnen ronden.

Foto's 2
Kademuur opgemetseld in Lemelerveld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: