Waardplant tormentil ingezaaid - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Waardplant tormentil ingezaaid

LEMELERBERG – Waardplant tormentil ingezaaid voor aardbeivlinder. In de Vossenbelt bij Lemelerveld verbeteren zo’n twintig vrijwilligers van de Vliegende Brigade op woensdag 9 november het leefgebied van de aardbeivlinder. Een voor dit gebied schaarse vlindersoort die hier pas ontdekt is.

De deskundige vrijwilligersgroep van Landschap Overijssel zaait tormentil in, zodat er zoveel mogelijk tormentilvegetaties ontstaan. De Vossenbelt is een natuurgebied van Landschap Overijssel met natte schraallanden die zich door zorgvuldig beheer en herinrichting goed ontwikkeld. De soortenrijke vegetatie neemt toe. Afgelopen voorjaar is er in de Vossenbelt de aardbeivlinder ontdekt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een kleine populatie die ontstaan is uit zwervende vlinders van de nabij gelegen populatie in het Luttenbergven. De vondst van de aardbeivlinder in dit terrein is een aangename verrassing.

 

Een van de planten die in de Vossenbelt steeds meer voorkomt is de tormentil. Dit is de waardplant van de aardbeivlinder. Dat wil zeggen dat het de enige plant in het gebied is waar de aardbeivlinder haar eitjes op afzet en waar de rupsen van kunnen leven. Om de kleine populatie aardbeivlinders hier te stimuleren wordt de bodem op een aantal plekken kaal gemaakt en tormentil ingezaaid, om meer plekken met tormentilvegetaties te creëren. Hoe meer tormentil hoe meer aardbeivlinders!

 

Vliegende Brigade

De vrijwilligers van de Vliegende Brigade werken van september tot half maart in heel Overijssel. Twee woensdagen per maand werken ze aan het behoud en onderhoud van de natuur. Dit doen ze onder begeleiding van ecologen van Landschap Overijssel. De werkzaamheden zijn zeer divers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.landschapoverijssel.nl/aanmelden.

 

Waardevol Overijssel

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Maar al dit moois is kwetsbaar en moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar. In haar eigen 54 natuurterreinen, maar ook bij en met ruim 3.000 grondeigenaren. Dit doet zij samen met ruim 9.500 donateurs, bijna 50 Overijsselse bedrijfsvrienden en ruim 7.000 vrijwilligers. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven op www.landschapoverijssel.nl.

 

Einde persbericht

_____________________

Foto 1
Artikel delen: