Broedvogels inventariseren - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Broedvogels inventariseren

DALFSEN – De Vogelwerkgroep Dalfsen wordt regelmatig door Terrein Beherende Organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel gevraagd om in hun gebieden (broed)vogeltellingen uit te voeren. Omdat we belangrijk vinden dat hiervoor goede waarnemers worden ingezet, zijn we op zoek naar vogelaars die ons willen helpen.

Ter ondersteuning, opfrissing, of gewoon om het ‘vak’ te leren willen we, in samenwerking met een aantal andere werkgroepen, begin 2017 een goede cursus broedvogels inventariseren geven.
Ben jij geïnteresseerd? Dan is de BMP-cursus broedvogels inventariseren van Sovon vogelonderzoek Nederland wellicht precies datgene wat je zoekt. Tijdens deze voorjaarscursus leer je om zelfstandig broedvogels te inventariseren.

Inhoud
Deze cursus is bedoeld om vogelaars bekend te maken met broedvogelinventarisatie volgens de methodiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De cursus bestaat uit vier avonden theorie en vier of vijf veldbezoeken. Tijdens de theorieavonden licht de cursusleider de methodiek van BMP toe. Daarbij is de toepassing van de methode zoveel mogelijk op onze regio afgestemd. Bij een cursus in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Dalfsen wordt het inventariseren van een duingebied dus niet besproken, maar bijvoorbeeld wel dat van kleinschalig cultuurlandschap, heide, of bos. De theorieavonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je de kans krijgt om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken ga je in kleine groepjes op pad met ervaren velddocenten. De resultaten van deze bezoeken worden ter oefening ingevoerd en geclusterd in Avimap, een eigentijdse app, waardoor je zelf leert de resultaten te verwerken. Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen, waarin de opgedane kennis wordt getoetst. Na deze cursus kun je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken.

Doel
Na deze cursus kunnen je: 1. zelfstandig broedvogels inventariseren volgens de BMP-methode en 2. jouw telgegevens invoeren en clusteren via Avimap.

Doelgroep
Vogelaars die gemotiveerd zijn om broedvogels te tellen volgens een vaste methode en met eigentijdse middelen. Goede en aantoonbare kennis van de Nederlandse broedvogels is een vereiste, vooral wat zang betreft.

Omvang
4 theorieavonden van ca. 3 uur
4 of 5 veldbezoeken van ca. 4 uur

Wij vragen belangstellenden om zich vóór het eind van het jaar, onder vermelding van naam en telefoonnummer, te melden bij de Vogelwerkgroep Midden Overijssel (jfm.scholten@hotmail.com ); geef als trefwoord “BMP-cursus” op .
Wil je eerst meer informatie dan kun je bellen met Jos Scholten 06-38892907.

Artikel delen: