Pik het niet, dat laagvliegen over het Vechtdal!

Pik het niet, dat laagvliegen over het Vechtdal!

HOONHORST – Dat was donderdagavond de uitkomst van de presentatie van 3 deskundigen over de problemen die ontstaan met de plannen van de laagvliegroute over Salland. Het Anjerpunt bij Zaal Kappers was dan ook met naar schatting 200 belangstellenden gevuld en waren uitgenodigd door de 4 plaatselijke belangen ten zuiden van de Vecht, inclusief Dorp Dalfsen.

Eline Elshof van Plaatselijk Belang Hoonhorst gaf op een uitstekende wijze leiding aan de avond. Adriaan van Nes vliegtuigdeskundige vanaf 1985 vliegend op Auroclub Salland is samen met Jan Rooijakkers raadslid van D66 in Dalfsen al 4 jaar bezig met het onderzoek, maar zijn er begin 2016 pas achtergekomen welke gevolgen het heeft voor het gebied Dalfsen, Lemelerveld en Hoonhorst.

Daarna is de bal pas echt aan het rollen gegaan en is de volledige gemeenteraad, inclusief het college achter het onderzoek gaan staan om te kijken wat er nog te redden valt. De geschiedenis over Lelystad begint met de “Alderstafel”, een rapport van de luchthaven Schiphol vanaf 2004 met tussentijds heel wat rapporten. De opdracht was “Het luchtruim van Lelystad in te passen in het bestaande luchtruim”. De aanvliegroute bleek precies te liggen in de buurt van Lemelerveld, met een ondergrens van 750 meter, de bovengrens ligt tegen de militaire ruimte aan van 2000 meter. Daarbij zou vòòr de aanvliegroute een wachtruimte ontstaan tussen Hellendoorn en de Lemelerberg waar vliegtuigen blijven rondcirkelen als de landing op Lelystad nog niet kan plaatsvinden. (bij drukte).

Het knelpunt daarbij is ook dat vertrekkende vliegtuigen ook op 2000 meter zitten, dus dalend verkeer moet daar onder. Woongebieden moeten zoveel mogelijk gemeden worden, maar in natuurgebieden is 750 meter een te groot risico op botsingen met vogels. Laag vliegen kost ook veel meer brandstof omdat de luchtweerstand groter is, het toerental hoger, dus meer lawaai.

De politiek wil wat eigenlijk niet mogelijk is. Er is geen onderzoek geweest om meer gebruik te kunnen maken van de militaire ruimte. Provincie en gemeenten zijn vooraf niet geïnformeerd. Luchtverkeersleiders vinden het risico onacceptabel en hebben het 12 maanden uitgesteld tot april 2019 om beter onderzoek te kunnen doen. Lelystad is mogelijk een verkeerde keus geweest, maar de “Schipholgroep”, waar Lelystad onder valt heeft de politiek weten te overtuigen dat er een andere locatie moest komen, zonder eerst een goed luchtruim onderzoek uit te voeren op Schiphol zelf. Lelystad is dus eigendom van Schiphol.
Aeroclub Salland heeft een adviesrapport uitgebracht met onderbouwingen, maak ruimte in het luchtruim van 2000 tot 5000 meter, verhoog de ondergrens. Die plannen zijn voorgelegd aan de betrokken gemeenten, de provincie en de luchtvaartautoriteiten in Lelystad. Maar een probleem is dat de randvoorwaarden van de Alderstafel dit niet toe laten, dat is nooit de opdracht geweest bij dat onderzoek. We krijgen overal veel bijval, maar de militaire luchtverkeersleiding werkt nog niet mee omdat die niet in het vooroverleg zijn betrokken. Het doel is vermindering van overlast.

Normaal komen de vliegtuigen in dit gebied nooit onder de 5000 meter, vertrekkend verkeer meestal op ongeveer 7500 en overig vliegverkeer op 10000 meter of hoger. De plannen zijn om in 2028 45000 vliegbewegingen te maken vanaf Lelystad en in 2018 zou dat er al 15000 moeten zijn. Er wordt gevlogen vanaf Lelystad van ongeveer 6.00 uur in de morgen tot 23.00 uur.

Wethouder Ruud van Leeuwen gaf ook aan vorig voorjaar onaangenaam te zijn verrast met die plannen, zelfs de provincie wist van niets omdat de zaken zouden worden waargenomen door de provincie Gelderland. Die heeft niemand op de hoogte gebracht. Vliegen op die hoogte over kwetsbare natuurgebieden, zonder dat er een MER rapport aan te grondslag ligt. Gevolgen voor de natuur, de luchtkwaliteit, lawaaioverlast, recreatie, vogelstand, prijzen van woningen en gezondheid zijn nooit onderzocht.
Vanuit de gemeente zijn er vorig jaar door de motie van D66 al stappen ondernomen naar alle leden van de tweede kamer, naar alle gemeenten in een grote regio. Wij zullen alles in het werk stellen die vlieghoogte hoger te krijgen aldus de wethouder.

Na de pauze konden vanuit de zaal vragen worden gesteld aan een trio bestaande uit de heer J. Rooijakker, de heer A. van Nes en de heer A. Verkuilen die als vliegtuigdeskundige was aangeschoven.
Wie is er voor de luchtruimte verantwoordelijk; Dat is de Nederlandse Overheid voor het Ned. Luchtruim, maar neergelegd bij de luchtverkeersleiding, waarvan veiligheid ligt bij het ministerie van Waterschap.
Is er ruimte om de beslissing te beïnvloeden; Ja door bestuurlijke aanpak van het ministerie, het ingediende rapport van Aeroclub Salland, door milieu effectrapporten aan te pakken. Maar vooral door burgerlijke aanpak richting de politiek. Dit is misschien nog wel de belangrijkste aanpak. Nu juist vlak voor de verkiezingen kunnen partijen zich profileren door zich hier in te storten. We hebben ook maar hooguit 2 maanden tijd om te reageren. Dus kom massaal in actie!!
Het Vechtdal moet nu opstaan en in actie komen! De herindeling van het luchtruim zal plaats moeten vinden en dat kan alleen maar door grote politieke druk zowel plaatselijk, provinciaal, maar vooral de landelijke politiek. Vragen vanuit de zaal hoe moeten wij ons het geluid op 1000 meter hoogte voorstellen. Wethouder van Leeuwen gaf aan, vergelijk het met een brommer zonder uitlaat, maar dat is misschien wat overtrokken. Doch een geluidsdeskundige gaf aan het te vergelijken is met een voorbijrazende vrachtwagen op 60 meter afstand, wordt het 2000 meter dan het geluid van de vrachtwagen op 120 meter en dat is nog best veel als dat de gehele dag door blijft gaan.

Als laatste nam Ben Schrijver, manager van Staatsbosbeheer en getroffen op twee locaties in de vliegroute even het woord om vooral in actie te komen en u kunt zich bij hem melden om samen ten strijde te gaan: Ben Schrijver maar voor de leden van een van de verenigingen van de plaatselijke belangen neem contact op met uw vereniging om Aktie te ondernemen.
Het was een zeer interessante avond waar we met de neus op de feiten werden gedrukt.

WvdV

Foto 1
Artikel delen: