Hoe betrouwbaar is CIF nog

DALFSEN – Hoe betrouwbaar is CIF nog, dat was vanmiddag de vraag tijdens de inderhaast bijeengeroepen persbijeenkomst betreffende het glasvezelnetwerk Dalfsen Ommen bij Foreco in Dalfsen. Even terug naar 2016. In augustus zijn er bijeenkomsten geweest om de ambassadeur in te lichten om op pad te gaan en inwoners te informeren.

 

Maar al in september leken er problemen te zijn bij CIF, maar niet transparant. CIF zou duidelijkheid geven over die problemen omdat volgens hun de geraamde aansluitkosten hoger waren uitgevallen dan begroot. Dit zou o.a. te maken hebben dat er in een gebied waar ze nu hebben aangelegd meer bomen staan dan door hun was voorzien. Dit zou gevolgen hebben, CIF zou de aansluitkosten van € 9.95 hoger willen hebben, ook het percentage van 96 % die voor een vast bedrag een aansluiting kregen zou verder omlaag moeten. De vraagbundeling zou al in het najaar worden opgestart, maar dat kon niet omdat CIF achter bleef met het verstrekken van informatie en we zijn nu 4 maand verder.

 

In het gebied Twente heeft CIF dezelfde problemen. CIF heeft aangegeven dat ze de aansluitkosten “substantieel” willen verhogen en het percentage omlaag brengen, zonder duidelijkheid te geven hoe groot die verhogingen en aanpassingen zijn. Dus niet transparant. Breedband Buitengebied Dalfsen, Ommen, Vechtdal Breed en Twente Glas hebben aangegeven daar niet mee akkoord te gaan en hebben aan CIF inmiddels schriftelijk en aangetekend laten weten, afspraak is afspraak.

 

Die brief is de vorige week verzonden aan de bestuurders van CIF, die vertegenwoordigd een grote groep beleggers. Wij hebben gesommeerd uiterlijk 10 februari we een reactie te ontvangen. Als die reactie niet is wat wij willen, zoeken we de contacten op met de beleggers van CIF. Alle gemeentebesturen in het gebied staan achter de afspraken die destijds met CIF gemaakt zijn. CIF heeft toezeggingen gedaan en vond niet dat er een officieel contract behoefde te komen en zouden de werkzaamheden uitvoeren zoals afgesproken.

 

Salland Noord heeft de aansluiting nog voor de afgesproken prijs, dat is inclusief Lemelerveld zuid, wat eigenlijk tot ons gebied behoort. Juridisch kunnen we geen voorspellingen doen, hier kunnen we ook niet op vooruitlopen. Een groot lichaam als CIF zal er dan de grootste juristen opzetten en wij, een vrijwilligersgroep hebben geen juristen, maar we gaan ervan uit dat het zover niet zal lopen.
Verbazend is dat CIF ons een onbekend voorstel doet waarvan wij niet weten hoe dit gaat aflopen en hebben ons zelfs gedreigd, dat als wij niet akkoord gaan, zij het gebied laten liggen en elders verder gaan. Maar hoe groot ben je dan als een bedrijf als CIF die onder gemaakte afspraken uit wil komen ten kosten van de bewoners van het buitengebied.
Wordt zeker vervolgd.

Artikel delen: