Startbijeenkomst “De Schatkamer van Dalfsen”

DALFSEN – Gisteravond werd in het huis De Horte de start bijeenkomst gehouden over “De Schatkamer van Dalfsen. In de raadsvergadering van december is het cultuurbeleid vastgesteld en daarin vastgelegd dat de Historische kring Dalfsen, samen met de vereniging Nijluus’n van Vrogger plannen gaat maken de “schat” te bewaren en vooral uit te dragen.

 

Aanvankelijk was er van elke vereniging of werkgroep 1 persoon uitgenodigd, maar dit werd om een breder draagvlak te creëren uitgebreid met zoveel mogelijk werkgroepleden. Doch het aantal personen wat op kwam dagen heeft de verwachting ver overtroffen en naar schatting 40 personen werden er in de huiskamer van de Horte gepropt om de start mee te maken. Gelukkig konden de terrasdeuren open met het mooie weer en zodoende werd de ruimte vergroot.

 

Ewout van der Horst, historicus van de IJsselacademie  was al benoemd tot projectleider van de Schatkamer van Dalfsen en heeft vooraf met alle werkgroepen de plannen deels voorbereid. Arie Slob, directeur van het historisch centrum Overijssel  en van de IJsselacademie deed het openingswoord en had de leiding over de hele avond.

 

Maar ook Burgemeester Han Noten was bij de startbijeenkomst betrokken en bevestigde dat Dalfsen er heel veel geld voor heeft uitgetrokken. Hij gaf aan dat Dalfsen altijd te bescheiden is geweest toen de schat bekend werd. We stelden ons de vraag, is de schat werkelijk belangrijk of is het een last. Of kunnen we er een opdracht van maken tot iets groots. Het was bijzonder, een weg te ontdekken waar 5000 jaar terug mensen naar verbinding zochten en juist hier waren neergestreken. Daar moeten we meer mee doen, de geschiedenis met herleven. Het is meer dan alleen de gevonden voorwerpen. Hoe is er geleefd in die periode, hoe deden de mensen dat 5000 jaar terug. Dat moeten we nu gaan uitzoeken en in beeld brengen.

 

Ewout van der Horst aangesteld als projectleider om het cultuurbeleid in de gemeente Dalfsen vorm te geven. De bedoeling is dat de gezamenlijke historische verenigingen met hun werkgroepen de komende 4 jaar de schat gaan bewaken en tot leven brengen. De 4 ton die de gemeente heeft vrijgemaakt geeft veel mogelijkheden, niet alleen voor de uitbreiding van het Palthehuis, maar ook voor alle kernen is er een bedrag beschikbaar. Wat kunnen we met dit geld doen. Nu hebben we kansen een droom in een kern werkelijkheid te maken. Kennis is de basis van de geschiedenis en daarin is kennisoverdracht van groot belang. Geef de geschiedenis een nieuw gezicht van beleving. Maak er een festival van erfgoed van.

De komende tijd wordt er gewerkt aan  de organisatie van een stuurgroep waarin naast 2 bestuursleden van elke werkgroep 1 persoon aanwezig is die de achterban meetrekt in het plan. Ook zal daarin een cultuurambtenaar plaatsnemen. Door de werkgroepen zal een en ander vorm gegeven moeten werden in activiteiten en informatieverstrekking in de eigen omgeving.

Verhalen van Vrogger door ouderen, schoolprojecten en thema’s bedenken die de bevolking aanspreken. Hoe kunnen we de jongeren uitdagen mee te doen en vooral vasthouden aan je idealen.

 

Hierna werd de hele groep opgedeeld in 4 gespreksgroepen om met elkaar te brainstormen om te kijken wat leeft er in de verschillenden dorpen en waar zijn mogelijkheden en idealen waar we op in kunnen zetten.

Enkele voorbeelden.

In Lemelerveld overweegt men over het kanaal weer een ophaalbrug te realiseren, de geschiedenis van de Suikerfabriek meer in beeld brengen. Nieuwleusen denkt aan het terugbrengen van een oude functie van het Palthebos, maar ook zou de Dedemsvaart weer als kanaal door het dorp terug moeten komen. De geschiedenis en het archief van de Unionfabriek zou een vaste locatie moeten Krijgen.

Oudleusen denkt aan het terugbrengen op de gevels van oude boerderijnamen. En hoe is het mogelijk dat juist in de wijk OosterDalfsen alle verbindingen waaruit de wijk is ontstaan zijn verdwenen, er liep een oude kreek, waar de eerste bewoning is begonnen. Hoe is het mogelijk dat juist die kreek (oude vechtarm) is verwijderd en niet is teruggekomen. Dat is zoals je niet met de geschiedenis om moet gaan.

 

Ook Hoonhorst heeft een rijke geschiedenis die al begint in de 14e eeuw met de voormalige havezate Hoonhorst of Hoenhorst en daarna de terugkeer van de katholieke kerk vanaf 1770. Hoonhorst is gestart met de voorbereiding van het 250 jaar bestaan in 2020 en dat zou heel goed passen in het plan de schat van Dalfsen. Niet te vergeten de loop van de Vecht die voor 1400 door het gebied rond Hoonhorst meanderde, de Emmertochtsloot, maar ook de sporen die in de grond zijn gevonden van eerdere bewoning rond 1100 tijdens het bouwrijp maken van De Horst.

 

Kortom er zijn heel veel dromen en wensen om de geschiedenis te laten herleven, zeker nu er mogelijkheden zijn voor een geldelijke bijdrage.

Wordt zeker vervolgd.

WvdV

Artikel delen: