Laatste kans op gratis APK voor (vrijwilligers) organisaties

DALFSEN – De onlangs door het Vrijwilligerspunt Dalfsen verstuurde vitaliteitsscan geeft organisaties een instrument om hun organisatie in zijn totaliteit door te lichten.

Inmiddels hebben 60 organisaties de vitaliteitsscan ingevuld. Organisaties die alsnog aan deze vitaliteitsscan mee willen werken, worden daarvoor hartelijk uitgenodigd. Zij zullen deze week worden benaderd en hebben tot uiterlijk 5 mei de tijd om van deze gratis APK gebruik te maken. De uitkomsten van het onderzoek worden door het Vrijwilligerspunt Dalfsen gebruikt om tot een beter en gerichter aanbod richting organisaties te komen.
Vrijwilligerspunt Dalfsen wil in kaart brengen waar organisaties knelpunten en kansen zien en op welk terrein ze actief zijn in de gemeente Dalfsen. Deze informatie helpt ons om vrijwilligers en organisaties in de toekomst beter te ondersteunen en om te zorgen dat ze zich met plezier blijven inzetten op allerlei plekken in de gemeente. Wij hopen dat veel organisaties van het aanbod gebruik gaan maken zodat wij een zo goed en compleet mogelijk beeld krijgen van waar de behoeftes liggen van de verschillende organisaties.
Vrijwilligerspunt Dalfsen is hét aanspreekpunt en dé informatieverschaffer voor vrijwilligerswerk in de gemeente Dalfsen. Wij helpen mensen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk en ondersteunen organisaties die met vrijwilligers (willen) werken. De uitkomsten van de vitaliteitsscan worden verwerkt in een rapportage die in het najaar gepubliceerd wordt.
Organisaties die geen uitnodiging via de mail hebben ontvangen en toch de scan uit willen voeren, kunnen contact opnemen met Vrijwilligerspunt Dalfsen, 088-850 8806 of 06-39345740 en vragen naar Ivonne Saueressig.

Artikel delen: