Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen

Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen

DALFSEN – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en de gemeenten werken al jaren nauw samen  om het (afval)waterbeheer af te stemmen en efficiënter te maken, waardoor kosten worden bespaard. De klimaatverandering neemt hiervoor nieuwe uitdagingen met zich mee. 

Door meer extremen in het weer hebben we te maken met hogere waterstanden en grotere afvoeren van water in onze rivieren, maar zeker ook (steeds meer) met wateroverlast in stedelijk gebied, droogte en hittestress.

Kansen en uitdagingen van klimaatverandering in stedelijk gebied
Om kennis te delen, inspiratie op te doen en samen te zoeken naar oplossingen hield het waterschap  op donderdag 20 april een symposium over de gevolgen van klimaatverandering en hoe hiermee om te gaan.
Speciale quest was gastspreker NOS-weerman Peter Kuipers Munneke Hij gaf inzicht in de klimaatverandering en wat dat betekent voor het weer. Kuipers Munneke: “In de afgelopen eeuw is het klimaat in Nederland al aardig veranderd: het is ruim 1,5 graad warmer geworden en op sommige plaatsen is de hoeveelheid regen met meer dan 30 procent toegenomen.
En daar komt de komende eeuw meer bij. Nog belangrijker dan de gemiddelde verandering is de verwachte sterke toename van uitzonderlijk weer: hittegolven, zware neerslag, hagelbuien.”
Wijngaarden en zonneparken “Maar we hoeven niet lijdzaam te wachten wat ons overkomt: er komen steeds meer slimme oplossingen om grote hoeveelheden regenwater op te vangen, en om drinkwatervoorziening te borgen bij langdurige warmte. Investeringen in bijvoorbeeld het riool of vastgoed doe je voor langere tijd.
Houd vast rekening met de situatie over 50 jaar als je nú gaat bouwen of renoveren.” “Verandering brengt ook kansen. Let op lokale ondernemers en agrariërs: die zien als eersten mogelijkheden om op duurzaamheid en klimaatverandering in te spelen. Misschien staat over 50 jaar de Drents Overijsselse delta wel vol met wijngaarden, sedumkwekerijen, verticale kassen en zonneparken. Sta open voor die veranderingen, maak ze mogelijk en kijk hoe je duurzaamheid kunt inpassen in de ruimtelijke omgeving.”
Hierna liet Floris Boogaard, lector Ruimtelijke Transformaties – Water aan de Hanze Hogeschool Groningen, zijn licht schijnen over kansen en uitdagingen die de klimaatverandering met zich mee brengt. Boogaard: “Het gaat om maatregelen om de gebouwde omgeving aan te passen (adaptatie)
aan de effecten van klimaatverandering en menselijk handelen.
De grootste opgave voor een klimaatbestendige toekomst is een betere balans te vinden tussen te veel en te weinig water. Dit vraagt om optimaal en innovatief gebruik van de openbaren ruimte en bestaande infrastructuur.
Proef: parkeerplaats onder water
Om zijn woorden kracht bij te zetten, voerde Boogaard een praktijkproef uit op de parkeerplaats naast het gemeentehuis van Dalfsen. Een deel hiervan was afgedamd en van te voren onder water gezet, zodat deelnemers met eigen ogen konden aanschouwen hoe (regen)water door de waterdoorlatende bestrating infiltreerde in de grond. Geen wateroverlast bij hevige plensbuien dus.
Lanceren Klimaatatlas WDODelta
Ook werd tijdens het symposium de Klimaatatlas van WDODelta gelanceerd. Met deze digitale atlas maakt het waterschap inzichtelijk wat in bebouwd gebied, zoals steden en dorpen, de gevolgen kunnen zijn van de klimaatverandering. Met de klimaatatlas worden kaarten tevoorschijn getoverd van wateroverlast of juist van hittestress. Dit laatste betekent dat warmte moeilijk weg kan en ‘blijft hangen’, omdat de omgeving van steen, beton en asfalt is. De gevoelstemperatuur is dan hoger.
Een deel van de kaarten in de klimaatatlas is gemaakt met geavanceerde 3Di-overstromingsmodellen. Deze modellen brengen gedetailleerd in beeld welke gebieden kwetsbaar zijn, zodat waterschappen en gemeenten erop kunnen anticiperen.
Feit
Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon. Daardoor schieten ze de ene keer in het blauw en een andere keer in het rood. Gemiddeld valt er 790 mm regen per jaar. Zeer extreme neerslag betekent 100 mm per 24 uur. Het neerslagrecord in Nederland was op 8 maart 2013: 24 uur onafgebroken regen.
Daarnaast zien we meer hittegolven op ons af komen. De verwachting is dat hittestress over enkele jaren twee keer zo vaak voorkomt. Dat gaan we merken. Want het klimaat is ook in onze straat. (Met dank aan Thomas Klomp voor de prachtige foto’s)
Foto's 16
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Wat te doen met de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht in Dalfsen
Artikel delen: