Meer over Staatsbosbeheer Overijssel

De natuurgebieden die Staatsbosbeheer in Overijssel beheert, kenmerken zich door een grote verscheidenheid aan landschappen en ecosystemen. Ook qua bevolkingsgroepen en cultuurhistorie is er sprake van grote verschillen. De kop van Overijssel en de trots van Twente, je vindt het beide in deze provincie.

Organisatie en personeel

 • Provinciehoofd: Herman Brink
 • Gebiedsmanager Weerribben: Hans van de Beek
 • 58,5 medewerkers (fte), waarvan
 • 8,3 medewerkers (fte) met BOA-bevoegdheid
 • 3 beheergebieden: Noordwest-Overijssel, IJsselvallei-Vechtdal, Salland-Twente
 • Organogram

Vrijwilligers

 • 720 vrijwilligers en
 • 72 vrijwilligersgroepen

Oppervlakte

 • 19.505 ha in beheer bij Staatsbosbeheer waarvan:
 • 2.258 ha in IJsselvallei,
 • 6.110 ha in Noordwest Overijssel,
 • 3.885 ha in Salland,
 • 4.060 ha in Vechtdal,
 • 3.245 ha in Twente.

Topgebieden

 • 2 nationale parken: NP Weerribben-Wieden en NP Sallandse Heuvelrug
 • 2 nationale landschappen
 • 13 N2000 gebieden met landelijke betekenis. Libellen en grote vuurvlinders zijn echt kenmerken voor Overijssel. Maar ook de otter, knoflookpad, korhoen, kraanvogel, kievitsbloem, jeneverbes, vechtanjer, trilveen, levend hoogveen en het grootste aangesloten droge heide gebied van west Europa.
 • Zie ook: alle natuurgebieden in Overijssel

Recreatie

 • 421 km gemarkeerde wandelroutes
 • 165 km fietsroutes
 • 131 ATB-routes
 • 146 km ruiterroutes
 • 17 vaarwegen en kanoroutes
 • 2 buitencentra: Weerribben en Sallandse Heuvelrug
 • Bostheater Ommen
 • 1 natuurkampeerterrein
 • 2 terreinen voor vrij kamperen
 • 19 vakantiewoningen (Buitenleven Vakanties)
 • 2 infocentra: IJssel den Nul en de Veldschuur
 • 48 dagrecreatieterreinen/speelweides
 • Jaarlijkse evenementen: Hardenberg Buitendag, Schaapscheerdersfeest Sallandse Heuvelrug
 • ecocar De Heideslak Sallandse Heuvelrug
 • 100 excursies per jaar

Jeugd

Cultuurhistorie

 • 7 landgoederen: Eese Woldberg (400 ha), ’t Nijendal (200 ha), Windesheim (100 ha), Eerde (700 ha), Springendal (200 ha), Eelerberg (300 ha), Hessum (100 ha)
 • 2 Havezaten: Schuilenburg en Saasveld
 • 2 schaapskooien: Twilhaar Nijverdal en De Borkeld Markelo
 • 2 gescheperde schapenkuddes: Haaksbergerveen Borkeld en Sallandse heuvelrug
 • 1 eendenkooi (Kloosterkooi Weerribben)
 • 59 grafheuvels
 • 6 buitenplaatsen Eelerberg, Huize Arnichem, De Arendhorst, Springendal, Nijendal, Eerde
 • 2 ijskelders
 • Rijksmonument/beschermd dorps- en stadsgezicht Ommerschans
 • Steenfabriek Fortmond (Duursche Waarden)
 • werkkamp Twilhaar (Sallandse Heuvelrug)
 • Loozensche Linie (Vechtdal)

Houtoogst

 • 25.000 m3 per jaar

Relatie provincie

Van de Provincie Overijssel ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook draagt de provincie financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden.

Samenwerking met

 • Landschap Overijssel
 • Natuurmonumenten
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • IVN
 • Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten
 • 2 (van de 20) Nationale Parken: Weerribben-Wieden en Sallandse Heuvelrug
 • Partner van 10 gemeenten (van de 25)
 • Partner van alle 4 de waterschappen
 • Zorginstellingen voor het mogelijk maken van vele dagbestedingen per jaar voor mensen met een beperking
 • Justitiële inrichtingen voor het mogelijk maken van vele dagbestedingen voor gedetineerden
 • 700 actieve vrijwilligers werkzaam bij Staatsbosbeheer in Overijssel

 

Herman Brink, provinciehoofd Staatsbosbeheer Overijssel
Vragen over dit onderwerp? Herman Brink
Provinciehoofd Staatsbosbeheer Overijssel

h.brink@staatsbosbeheer.nl

Artikel delen: