Opening brug over stuw Vechterweerd - Foto: Wim
Foto: Wim

Opening brug over stuw Vechterweerd

VECHTERWEERD – Vanmiddag is de vernieuwde brug over de stuw Vechterweerd officieel in gebruik gesteld. Het heeft een lengte van 40 meter en is verbreed van 120 naar 180 cm. Nu kunnen passanten elkaar gemakkelijker passeren, daarvoor was het wel eens een probleem, door de vele fietsers die hiervan gebruik maken.

 

Dat is nu opgelost zoals Henk Oegema van het waterschap Drents Overijsselse Delta dit in zijn toespraak aangaf. De verbreding is een van de vele maatregelen vanuit het programma Ruimte voor de Vecht. De provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen leverden een financiële bijdrage nadat dat de aanpassingen bij de Stuw Vilsteren heel veel positieve reacties opleverden.

 

De Vecht, een laagland rivier  waar het vooral genieten is door de rijke natuur. Twee stuwen die nu goed passeerbaar zijn voor invaliden en van groot belang in de doorgaande school-fietsroute. Ook het tegelpad richting de stuw is geheel vervangen, bochten in het pad zijn aangepast en een deel van de overgang weer voorzien van oude klinkers. 20 maart heeft de aannemer een start gemaakt en al half mei was de overgang al gereed en in gebruik en vandaag dan de geplande opening.

 

Wethouder Ruud van Leeuwen die hier niet alleen als wethouder, maar ook als direct omwonende aanwezig was mocht samen met Henk Oegema de opening verrichten. Hij gaf ook aan de belangrijkheid van de aanpassingen in de schoolroute. (in de tijd dat we daar stonden passeerden zeker een 50 scholieren de stuw, dus duidelijk een schoolroute). Niet alleen als schoolroute, maar ook veel andere fietsers maken gebruik van deze overgang. Hij gaf aan dat er nog meer plannen zijn in overleg met de gemeente Zwolle om een fiets-snelroute aan te leggen. Maar ook recreatief is deze overgang van groot belang, hetzelfde is dat het geval met het pontje in Hessum, wat voor een mooie fietsroute kan zorgen als je dan doorfietst naar het pontje over Hearst.

 

Dalfsen heeft nog meer plannen voor de fietser op de planning staan. Zo heeft het een aanvraag ingediend bij de provincie om het fietspad langs de Oude Oever, dus richting Mooi Rivier te verbreden.

De openingshandeling werd verricht door Henk Oegema die samen met Ruud van Leeuwen een foto van de oude situatie mochten doorknippen.

WvdV

Foto's 9
Opening brug over stuw Vechterweerd - Foto: Wim
Foto: Wim
Opening brug over stuw Vechterweerd - Foto: Wim
Foto: Wim
Opening brug over stuw Vechterweerd - Foto: Wim
Foto: Wim
Opening brug over stuw Vechterweerd - Foto: Wim
Foto: Wim
Opening brug over stuw Vechterweerd - Foto: Wim
Foto: Wim
Opening brug over stuw Vechterweerd - Foto: Wim
Foto: Wim
Opening brug over stuw Vechterweerd - Foto: Wim
Foto: Wim
Opening brug over stuw Vechterweerd - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: