Archeologische Werkgroep Dalfsen

Archeologische Werkgroep Dalfsen

DALFSEN – De Historische Kring Dalfsen is sinds 2016 een nieuwe werkgroep rijker: de ‘Archeologische Werkgroep Dalfsen’. De leden van de werkgroep zijn de komende weken onder meer actief bij de publieksopgraving aan de Gerner Es. Ze zijn verder alert op veranderingen in het landschap waarbij weer nieuwe vondsten gedaan kunnen worden.

 

De werkgroep let onder meer op nieuwe bouwputten, wegen, sloten en maïskuilen. De leden bestuderen er de bodemlagen en onderzoeken of er bijvoorbeeld aardewerk of vuursteen ligt. Deze vondsten worden met elkaar gedeeld en beoordeeld. Vervolgens kijkt de werkgroep of deze belangrijk genoeg zijn om te melden aan het Archeologisch Depot in Deventer voor eventuele vermelding in het jaarboek.

 

Ook vondsten uit het verleden, die nog bij mensen in een lade liggen en soms op een verjaardagsvisite op tafel komen, zijn het volgens de werkgroep waard nog geregistreerd te worden voor zover men de vindplaats nog weet.

Ook vindt ze het belangrijk om alles wat van archeologie bekend is in het Vechtdal voor iedereen bereikbaar te maken. Dit gebeurt op de baliecomputer in het Historisch Centrum onder de werkgroepen in de map Archeologie. Wie ook interesse heeft voor archeologie is welkom bij de nieuwe werkgroep. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Ab Goutbeek of Anton de Ruiter (secretariaat@historischekringdalfsen.nl).

Foto 1
Artikel delen: