Padvinderij in Lemelerveld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Padvinderij in Lemelerveld

LEMELERVELD -In het kerkblad “onderweg” uit de jaren 1988-1989 van  de Ned. Hervormde Gemeente in Lemelerveld vinden we het volgende fragment en opgetekend door ds. Den Besten  één van de vele  predikanten van  de Hervormde Kerk.     

 

“Op 4 Juni 1944 werd kandidaat L.J. Wesseldijk uit Warnsveld in het midden der gemeente  bevestigd  door zijn vader  ds .L.J.Wesseldijk. Na enkele jaren nam hij een beroep aan naar Hees bij Nijmegen en nam het actieve echtpaar node   afscheid van ons  dorp op  28Sept1947.  Met hun  komst in ons dorp, kreeg  ook  jeugd  en  jongeren werk en alle  andere  ac tiviteiten in de kerk nieuwe impulsen. De dominée en  zijn echtgenote  stimuleerden dorpsjeugd om de oorlog te vergeten en mogelijkheden uit   te voeren en op de rails te zetten.Met collega predikant Vogelaar van de  Gerf.Kerk in ons dorp wist hij met  de heer Blonet  –  onderwijzer aan de  Hervormde  school Doktersbrug zijn  stimulerende rol in te zetten om  dit voornemen  handen en voeten  te geven. Een  avond  werd georganiseerd  op 3 Augustus 1945. In  Hervormd  jeugdgebouw waar de  Zwolse  Huysman  padvindersgroep zich zou presen teren.  De oproep aan de jeugd  werd nog al passief aangehoord  zo direct    na de oorlog. Salueren met de eed van trouw  onder de vlaggenmast, waar had men dat  eerder  gezien in  voorbije jaren?  Echter de  initiatiefnemers hielden vol, niet  zo  verwonderlijk kreeg men  toch de   handen op elkaar zoals  van echte  Sallanders te verwachten viel.  1945:het jaar in de historie van het dorp, na het einde van den tweede wereld- oorlog toonde zich de –  Bloem der Natie –  zo waarlijk in een vredelievend uniform. Zeker af en toe kritisch beoordeeld als een geitenwollen jongensvermaak, een vooroordeel snel geboren .De belofte aan hun beweging  geen ijdele leus, het zal ons als  voorbeeld dienen, hun eed met twee vingers van de linkerhand bevestigen elkaars voor- nemen  in de padvinderij, eerlijkheid, behulpzaamheid, en ja hij zal een goede  kameraad zijn!  De heer Bos van de  – Zwolse Huysman padvindersgroep- , viel na zijn gloedvol betoog een daverend applaus ten deel. In de zomer van 1946 werd onder bezielende leiding van  dominée Wesseldijk de bouw van de  eigen  blokhut ter hand genomen.  Onder de supervisie van G.J. Keukenkamp op wiens grond  gebouwd werd verrees het clubgebouw  gedoopt met de toepasselijke   naam de” drie Eiken “ `Veldkeien voor de vloer werden van de Lemelerberg gehaald,de ronde   palen voor de  wanden ter  plekke aangevoerd, ja  zelfs een open haard vervolmaakte het interieur.Ons eerste kamp met  dominée als hopman werd gehouden in Archem bij  boer en  schaapherder Nagel, een grote groene tent diende als onderkomen. De avonduren rond het kampvuur, witte wieven  uit hun geestenwereld  terug geroepen en  wilde dansen rond ons kamp te tonen.  Bij een geweldig  kampvuur werd er uit volle   borst de padvinderyel..  geroepen;… goedzo……goedzo……goedzo….zo. Jongensgroepen de naam de Welpen, meisjesgroepen gingen door het leven onder de naam – Kabouters -.   Lang mochten wij niet profiteren            van dit jonge predikanten echtpaar die vanuit Warnsveld in Lemelerveld kwamen wonen. in  Nijmegen kreeg  men lucht van dit  gebeuren in ons dorp. In 1947 werd   beroep uitgebracht  om de  gehavende Hervormde Gemeente in  Hees  bij  Nijmegen de onvoorstelbare  oorlogswonden te helen, op 28 September van dat jaar zijn ze met weemoed uitgezwaaid  door een grote erehaag van onze  en hun padvinderij. De blokhut staat      er nog als stille getuige uit een vervlogen tijd…..en toch, de geschiedenis herhaald zich, op een steenworp afstand, daar staat trots het  honk  “de Verbinding” voor  deze  generatie scouts.  Wij wensen hun alle goeds en tevens een blijvende plaats in ons dorp, langer dan het bestaan van onze padvinderij   in de  `Drie Eiken’ .                                                                                                                       Gegevens: Archief Hervormde Kerk  Lemelerveld.                                                                     Met dank aan, J.Feberwee.                                                                                             Historische Werkgroep Lemelerveld.                                                                                October   2017                                                                                                                H.Huisman.                                       

 

 

                                                      

                                                                     

 

                    

Foto 1
Artikel delen: