Laat u zich niet bij de veter nemen

Dossiernummer : 14932977
Behandeld door : (medischezaken.ams@flanderijneck.nl)
Telefoonnummer : 088-209.2660

Eiser(es) : Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V, ingevolge
de fusie de rechtsopvolgster onder algemene titel
van Agis Zorgverzekeringen N.V.

 

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een schuld aan Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
N.V, ingevolge de fusie de rechtsopvolgster onder algemene
titel van Agis Zorgverzekeringen N.V.. Deze schuld is ontstaan,
omdat u de nota(‘s) niet heeft betaald.

Voorkom een verhoging
Betaal het openstaande bedrag van 129,04 euro voor 13 oktober 2017.
Het bedrag kunt u betalen door een overschrijving naar rekeningnummer
MT48STBA19116000200050695030937 tnv Flanderijn en van Eck
Gerechtsdeurwaarders. Vermeld bij uw betaling altijd uw dossiernummer:
14932977.
Incassokosten
Betaalt u het totale bedrag niet op tijd, dan betaalt u een vergoeding voor de
buitengerechtelijke incassokosten van 40,00 euro.

Bezwaren
Bent u het niet eens met de vordering of een deel van de vordering? Dan
adviseren wij om eerst de betaling te voldoen om een verhoging te voorkomen.
U kunt daarna nog altijd een verweer versturen naar ons e-mailadres.

Al betaald
Heeft u de aflossing al overgemaakt? Besteedt u dan verder
geen aandacht aan deze brief.

Vragen
Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U kunt ons
telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur. U kunt ook onze balie
bezoeken. Houd altijd uw dossiernummer 14932977 bij de hand.

 

Hoogachtend,

Flanderijn en van Eck
‘s-Gravendijkwal 134
3015 CC Rotterdam

Rekeningnummer: MT48STBA19116000200050695030937
BIC : STBAMTMT

VALSE E-MAILS IN OMLOOP!

Op dit moment zijn er meerdere valse e-mails in omloop waarin de naam ‘Flanderijn’ wordt gebruikt. In een e-mail wordt gevraagd een zip.bestand te openen. In andere e-mails wordt gevraagd om een betaling te doen in verschillende dossiernummers. Deze e-mails zijn niet afkomstig van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn en u kunt deze e-mails direct verwijderen. Bij twijfel kunt u contact opnemen via 088-2092444 (telefoontijden ma t/m do van 08.00 uur-20.00 uur en op vrijdag van 08:00-17:00 uur). Lees hier meer over de valse e-mails die momenteel in omloop zijn.

 

Een deskundige:

Denk dat er veel mensen betalen hoor, dat is echt zielig.
Artikel delen: