Besluitvorming verordening participatieraad aangenomen

DALFSEN – Twee jaar na inwerkingtreding van de verordening Participatieraad gemeente Dalfsen is het functioneren van de Participatieraad en het effect op het beleid van de gemeente geëvalueerd. Uit de evaluatie Participatieraad van oktober 2016, die op 16 januari 2017 in uw raadscommissie is besproken, komt een aantal aanbevelingen naar voren, die vragen om aanpassing van de verordening.

In de transformatie binnen het sociaal domein is burgerparticipatie een belangrijk onderdeel Uit de evaluatie blijkt, dat een re-actieve rol (op voorstel van de gemeente) een meer pro-actieve rol gevraagd wordt van de Participatieraad. Signalen uit de samenleving kunnen immers aanleiding zijn beleid aan te passen. Via de doorgevoerde veranderingen in de verordening (zie ook onderstaande argumenten), en door middel van regelmatig overleg en afstemming, wordt deze burgerparticipatie bevorderd.

Deze besluitvorming werd door de raad aangenomen.

W.v.d. V.

Artikel delen: