Streefbeelden omgevingswet 2019-2020

DALFSEN – De Omgevingswet wordt in 2019-2020 van kracht. Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet. De implementatie van de Omgevingswet vraagt een behoorlijke inzet van de gemeente. Niet alleen krijgen we te maken met nieuwe instrumenten,

de Omgevingswet vraagt ook een cultuurverandering, andere werkprocessen, een optimalisering van onze (digitale) dienstverlening. De streefbeelden geven een eerste inzicht in de wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt in Dalfsen en de impact die dat heeft op de gemeentelijke organisatie. De streefbeelden zijn opgezet op basis van de ambities die het college in de Startnotitie heeft vastgesteld en dienen als basis voor de projectplannen en het Programmaplan Implementatie Omgevingswet.

De raad ging met het voorstel van het college akkoord.

W.v.d. V.

Artikel delen: