Mogelijk 21 appartementen Pniel locatie

DALFSEN – De gemeente Dalfsen heeft het voornemen om op de Pniël locatie gelegen aan Bloemendalstraat en Schoolstraat in Dalfsen de realisatie van 21 appartementen mogelijk te maken.

Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016”.
Daarom is het nodig om een bestemmingsplanherziening in procedure te brengen. Er liggen op dit moment geen stukken ter inzage en tegen deze vooraankondiging kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Het is niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Als het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, bestaat de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Dit wordt bekend gemaakt in Kern- PUNTEN, de gemeentelijke informatiepagina in de Dalfser Courant, de Staatscourant en op onze website, www.dalfsen.nl

Artikel delen: