Onze dorpsbrug - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Onze dorpsbrug

LEMELERVELD – Brug uit onze jeugd een bekende hangplek van het jonge volk in de lange zomerse avonturen, van daar uit vertrok menig verliefd stel richting de zo geliefde plekjes zo er Zo er waren: het pakhuis van Schaapman, de paardestal achter de Coôp winkel, de` tip van Neppelenbroek’ even ten noorden van het medisch centrum.

 

De wat jongeren moesten het doen met een verlegen en ietwat verliefd praatje met een door velen van ons aanbeden geliefd winkelmeisje, genaamd Henny. Hoe vaak werd ze niet door ons als verlegen pubers bij de brug opgewacht met niet anders te bieden dan een hand vol pinda`s die we van huis mee kregen. Haar uitspraak klinkt na al die jaren in onze oren door; ik wil gin jong van ’t febriek, sie wilt aans niks as apenötties fretten bie de brugge.

 

Wisten wij veel wat voor toekomst Ellenbroeksbrug zou staan te wachten en enkele jaren later geen gelegenheid meer te krijgen om aan de kettingen te hangen om onze brug op te halen, een boze droom. Hoe we een hengel met een klompje er aan de schipper voor hielden om zijn aandeel in bruggeld te voldoen en vervolgens hen na te zwaaien. In onze herinnering zien we ze voorbij varen, de Eendracht, Hoop op zegen, Jantina, Eben-Haëze enz.

 

Scheepjes met een zeil, afgeladen met turf getrokken door het schippersechtpaar of door één van beiden over de kanaaldijk als er geen wind in de zeilen blies. In het dorp werd turf aan de man of vrouw gebracht netjes met een handkar bij huis afgeleverd, zachte en harde turf, genoemd “ het bruine goud “ Helaas eiste de oor-log zijn tol; in de nacht van nege n op tien op tien april meende het Duitse bezettingsleger de brug op te moeten blazen om de Canadezen een doortocht te blokkeren. Hoe naïef moest de Duitse legerleiding zijn geweest om te kunnen veronderstellen dat deze barbaarse maatregel een farce bleek te zijn.

 

Afschuw voor de vernielzucht van onze oosterburen en onbegrip van de generaties na ons. Lang treuren om al hetgeen wat gebeurde niet aan de orde, al gauw werd een noodbrug gelegd door het personeel van de N. IJ. L. om noord zuid te herenigen. Links café Reimink bakkerij Timmerman en nog zichtbaar het spoorhuis waar de de familie Herbrink woonde. De twee gemeenten Ommen en Dalfsen wisten spoed te zetten om deze overgang te herstellen, in de Oprechte Dalfser Courant vonden wij de ingezonden mededelingen:

 

Oprechte Dalfser Courant 8 Juni 1945
Naar wij vernemen zal binnen korten tijd de scheepvaart weer hersteld zijn Er zal een nieuwe ijzeren ophaalbrug komen bij Ellenbroek. Met de werkzaamheden is reeds een aanvang gemaakt.

 

Een tijdelijke noodbrug bracht uitkomst en met vereende krachten werd de rest van de opgeblazen brug verwijderd en een uit de tijd geraakte vlotbrug ingevaren. Afbeelding van de dorpsbrug uit onze kinderjaren ( 1 ) Opgeblazen moest het de bevrijders tegenhouden( 2 ) Noodbrug door personeel IJzerconstructie wordt hier ingevaren ( 3 )

 

 

Oprechte DalfserCourant . 15 Juni 1945. Van vele zijden bereiken ons klachten aangaande de noodbrug bij Ellenbroek. Het wegdek hiervan is zoo slecht dat men moeite heeft er over heen te komen. Ook bij regenachtig weer is het bij de brug een ware modderpoel. Wij zouden de bevoegde instanties namens de inwoners van Lemelerveld vriendelijk willen verzoeken aan de onhoudbaren toestand een einde te willen maken.

 

Oprechte Dalfser Courant . 13 Juli 1945.
Doordat de brug werd gerepareerd bij Ellenbroek moest het ver- keer langs de zachte weg van het kanaal. Een grote aanhangwagen was hierbij zeer onfortuinlijk. Het geraakte vast in de zachte berm en bleef hopeloos vast zitten, met behulp van een Canadeesche kraanwagen werd het gevaarte losgetrokken en kon zo zijn weg vervolgen.

 

Een nieuwe ijzeren brug als een tweeling van de vorige zal een sieraad en aanzien worden voor het dorp. Hangplek voor de generatie van toen, uitvalbasis naar “vlinders in de buik plekken” ja waar ontembare hormonen openlijk hoogtij vierden. Trekken aan de ketting overbodig daar Ellenbroek de brug op kon en neer kon laten door middel van een tandheu- gel aangedreven door een tandwiel of wel een ronsel in de wielkast. Handmatig of electrisch.
.

 

de Oprechte Dalfser Courant . 23 Augustus 1945 Met het herstel der bruggen over het kanaal Almelo-Zwolle vordert men goed. Heden is de brug bij Tielbeek ( Heidepark) gereed geko- men Rest nu nog de brug bij Slijkhuis waar inmiddels een aanvang mee gemaakt is, het wordt een z. g. n. vlotbrug, zo dat binnenkort de scheepvaart weer plaats kan vinden. Een heel mooi stuk werk van Venema’s Constructiebedrijf.
.
Geschiedenis van deze kanalen en bruggen;
Dalmsholt, verhalen uit een verstild verleden 1850-1930
H.Vlietstra
Lemelerveld; Een bijzonder dorp in het hart van Overijssel 1915-1940
H.Vlietstra
Historische Werkgroep Lemelerveld H.Huisman 10 Januari 2016

Artikel delen:
Foto's 3
Onze dorpsbrug - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Onze dorpsbrug - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto