Klaas Agricola burgervader van Friese gemeente Dantumadeel - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Klaas Agricola burgervader van Friese gemeente Dantumadeel

DANTUMADEEL – VechtdalLeeft TV maakte een reportage van de beëdiging van oud wethouder Klaas Agricola van de gemeente Dalfsen tot burgermeester van de gemeente Dantumadeel.

Dat officiële moment vond plaats op 1 december 2017 in een volle raadszaal in Danwald, net onder Dokkum. Vanzelfsprekend gebeurde dat ik het Fries. Sicko Heldoorn, die de burgemeesterspost bijna vier jaar waarnam was ook aanwezig. Het was de langste periode ooit in veertig jaar tijd.

Het welkom voelde voor Klaas Agricola als een warm bad en dat stak hij niet onder stoelen of banken. Bestuurlijk gezien gaat de kersverse burgervader interessante tijden tegemoet. Het 19.000 zielen tellende Dantumadeel heeft er als enige gemeente in Friesland voor gekozen om zelfstandig te blijven, maar op bestuurlijk vlak wel samen te werken met de omliggende gemeenten.

In Dalfsen was Klaas Agricola lid van Gemeentebelangen, in Dantumadeel is hij partijloos. Ons land telt op dit moment vijf partijloze burgemeesters. Op bestuursgebied in Dantumadee; uniek te noemen, want de ambtelijke organisatie bestaat uit vier gemeenten waarbij drie bestuurlijk zijn gefusereerd en Dantumadiel als bestuurlijke eenheid blijft bestaan.

Waarnemend vicevoorzitter van de gemeenteraad Tjerk Dijkstra overhandigde de kersverse burgervader de voorzittershamer.
Plaatsvervangend kabinetschef Bolhuis en hulpbisschop monseigneur Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht waren ook aanwezig. Woorts was vroeger pastor in Dalfsen en kende Agricola als medelid van het parochiebestuur. Voor Dantumadeel betekende Woorts’ aanwezigheid een primeur: het bisdom was voor de eerste keer in de Friese gemeente vertegenwoordigd.

Ook de werksfeer van de nieuwe burgemeester zal anders zijn dan bij al zijn voorgangers. Loco-burgemeester Roelof Bos noemde Klaas Agricola een BZP-er, een Burgemeester Zonder Personeel. Door de ambtelijke fusie en het blijven voortbestaan van de bestuurlijke eenheid Dantumadeel kan Agricola slechts een beroep doen op twee mensen: de raadsgriffier en de gemeentesecretaris.

Dantumadeel zocht een burgemeester die de bestuurlijke positie voor de toekomst van Dantumadiel vorm en inhoud kan geven. Roelof Bos hing Agricola de ambtsketen om. Een week nadat Klaas Agricola honderden handen had geschud, was het na zijn installatie wederom raak. De rij was eindeloos.

Ook vanuit Dalfsen en zelfs Den Haag was er veel volk, waaronder burgemeester Han Noten en zijn vrouw Dorothé Brinkman, de wethouders André Schuurman en Jan Uitslag, griffier Joost Leeghwater, fractievoorzitter Jos Ramaker, Ingrid Kappert en Inge Snijder van Gemeentebelangen en schaduwfractielid Wim Dankelman, de dames van het bestuurssecretariaat en gemeentesecretaris Hans Berends, alsmede oud collega-wethouder (thans Tweede Kamerlid) Maurits von Martels en zijn vrouw Aimée. Ochtends waren Klaas Agricola en zijn vrouw Thea feestelijk onthaald door z’n honderdvijftig kinderen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen uit de gemeente Dantumadeel. Bij die gelegenheid vertelden enkele kinderen in de raadszaal over hun mooiste plekje in hun dorp.

Artikel delen:
Video 1
Video: Dantumadiel 2017