Vrijwilliger van de maand december 2017

Vrijwilliger van de maand december 2017

Om de verschillende aspecten van het vrijwilligerswerk en het belang ervan te belichten, wordt door het Vrijwilligerspunt Dalfsen elke maand een vrijwilliger van de maand geselecteerd. Het Vrijwilligerspunt Dalfsen is een onderdeel van Landstede Welzijn en valt onder “ Welzijnskoepel in oprichting”

De vrijwilliger van de maand december 2017 is Marten Schiphorst uit Oudleusen. Hij is hiervoor genomineerd door Stichting Ontmoetingscentrum De Wiekelaar.

Marten is geboren in Oudleusen en heeft er altijd gewoond. De ouders van Marten hebben vanaf het begin van het Ontmoetingscentrum een “vrijwilligersbinding” gehad. Het is dus vrij logisch dat Marten vrijwilliger bij de Wiekelaar is geworden. Ook heeft Marten sinds 1987 een parttime functie bij De Wiekelaar.

Twaalf jaar geleden is aan Marten gevraagd om bestuurslid van de stichting te worden. Hij heeft de functie van algemeen bestuurslid toen geaccepteerd, omdat hij dit een leuke uitdaging vond. In de afgelopen drie jaar was hij zelfs voorzitter; dat was helemaal “zijn ding”. Vanwege de maximale termjjn die De Wiekelaar voor bestuursfuncties heeft ingesteld, moest hij in 2017 jammer genoeg met bestuurswerk stoppen.

In het bestuur is Marten nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling/uitbreiding van De Wiekelaar van een plaatselijk Ontmoetingscentrum tot een heus Kulturhus. Vanwege zijn bouwkundige achtergrond zat hij ook in diverse werkgroepen waaronder de bouwcommissie.

Marten is van mening dat vijwilligerswerk echt belangrijk is. Met vrijwiligerswerk beteken je iets voor de samenleving; bovendien ontvang je waardering, krijg je ervaring en het is een verrijking van je kennis. Verder kunnen – vanwege de financiële middelen – niet alle werkzaamheden door betaalde professionals gerealiseerd worden.

Marten vindt dat de titel en het speldje “vrijwilliger van de maand” eigenlijk ook bedoeld zijn voor alle vrijwilligers (voor en achter de schermen) van De Wiekelaar.

Zijn advies voor nieuwe vrijwilligers is:

– vrijwilligerswerk doe je, omdat je het werk leuk vindt;

– zie je ergens vrijwilligerswerk dat jou ligt, ga er dan zelf op af;

– je moet er voor 100% achter staan;

– “verplicht” vrijwilligerswerk lukt meestal niet.

De volgende anekdote kan Marten zich nog goed herinneren. Hij zat in de toenmalige bouwcommissie van Kulturhus De Wiekelaar. De keuze van de architect lag ook bij de vijf leden van deze commissie Aangezien enkelen geen ervaring hadden in gesprekken met architecten, hebben zij dit met elkaar geoefend door middel van een rollenspel.

Tekst en foto: Paul Scholten Dalfsen

Artikel delen: